Search
Close this search box.

InBody analiza sastava tela

InBody analiza sastava tela Zašto je važna analiza sastava tela i u kojim uslovima je treba raditi? InBodi je neinvazivna, brza, laka i precizna metoda za analizu sastava tela.Za manje od šezdeset sekundi dobija se precizna analiza telesne mase, ukupne i segmentne mase mišića, kostiju i masnog tkiva, kao i njen raspored po pojedinim delovima […]

Intersticijska bolest pluća

KAPILAROSKOPIJA ANALIZA NAŠEG AUTORA Intersticijska bolest pluca je naziv za raznovrsnu grupu poremecaja razlicite etiologije i uglavnom nejasne geneze. Bolesti plucnog intersticijuma karakterise upala i ostecenje takozvanog interticijuma pluca. To je tanak sloj vezivnog tkiva koji se nalazi izmedju plucnih mehurica-alveola i venskih kapilara. Zapaljenski procesi i ostecenja ovog prostora  za posledicu imaju poremecenu razmenu […]

GE ML 6-15 LINERANA MATRIX ULTRAZVUCNA SONDA

GE ML 6-15 LINERANA MATRIX ULTRAZVUCNA SONDA ANALIZA NAŠEG AUTORA Medicinske ultrazvucne slike kreiraju racunar i digitalna memorija od prenosa i prijema mehanickih visokofrekventnih talasa kroz ultrazvucnu sondu. Ultrazvucni talasi se sire kroz telo stvarajuci eho koji dovodi do promene gustine. Eho se vraca u sondu gde se ponovo pretvara u elektricni signal uticuci na […]

KAPILAROSKOPIJA

KAPILAROSKOPIJA ANALIZA NAŠEG AUTORA Kapilaroskopija je jednostavna i pouzdana metoda  pregleda i vizualizacije malih krvnih sudova – kapilara. Najpristupacnije mesto za uvid u anatomiju kapilara je na ivici nokatne ploce gde su polozeni horizontalno u kozi i kapilarne petlje su vidljive celom duzinom.   Kapilaroskopija se izvodi pregledom pod svetlosnim mikroskopom sa hladnim izvorom svetlosti. […]

RAYNAUDOV (REJNOOV) SINDROM, FENOMEN I BOLEST

RAYNAUDOV (REJNOOV) SINDROM, FENOMEN I BOLEST ANALIZA NAŠEG AUTORA Rejnoov fenomen i Rejnoova bolest su stanja u kojima dolazi do spazma (grca) malih arteriola u prstima ruku i nogu pri izlaganju hladnoci i emocionalnom stresu. Ovaj spazam krvnih sudova je pracen pojavom bledila, crvenila i modrila koze. Bledilo koze je posledica spazma krvnih sudova. Modrilo […]

ISPITIVANJE PLUCNE FUNKCIJE – SPIROMETRIJA

ISPITIVANJE PLUCNE FUNKCIJE – SPIROMETRIJA ANALIZA NAŠEG AUTORA Spirometrija je metoda procene ventilacione sposobnosti disajnog sistema. Spirometrija meri brzinu protoka vazduha kroz disajne puteve, plucni kapacitet i plucni volumen to jest zapreminu. Spirometrijom sa takodje stice uvid u sposbnost disajne muskulature. Spirometrija se koristi u dijagnostici i proceni stepena tezine poremacaja plucne ventilacije, pracenju toka […]

ULTRAZVUCNI PPEGLED MEKIH TKIVA (MISICA, TETIVA) I ZGLOBOVA – MUSKULOSKELTNI ULTRAZVUK

ULTRAZVUCNI PPEGLED MEKIH TKIVA (MISICA, TETIVA) I ZGLOBOVA – MUSKULOSKELTNI ULTRAZVUK ANALIZA NAŠEG AUTORA Ultrazvuk mekih tkiva podrazumeva pregled koze, potkoznog tkiva, misica, tetiva, burzi, ligamenata i svih zglobnih struktura. Pod zglobnim strukturama podrazumevaju se ligamenti, zglobna kapsula, sinovijalna membrana, zglobni okrajci kostiju koje ulaze u sastav zgloba i zglobna hrskavica sa pripadajucim meniskusima. Ultrazvucna […]

PLUCNA DIFUZIJA

PLUCNA DIFUZIJA ANALIZA NAŠEG AUTORA Difuzija je slobodno kretanje molekula gasa sa mesta vece koncentracije na mesto manje koncentracije sa ciljem izjednacavanja pacijalnih pritisaka gasova. Difuzijski kapacitet predstavlja kolicinu gasa koja ce se difundovati kroz membranu u jednom minutu pri razlici pritisaka od 1mmHg/ml/min.   Plucna difuzija predstavlja razmenu gasova kroz alveolokapilarnu membranu.   Alveolokapilarnu […]