MSCT SKENER

Multislajsna (ili multi-detektorska) kompjuterizovana tomografija  (MSCT, MDCT)  spada u vrh piramide radiološke dijagnostike i dijagnostike uopšte. Može se sa sigurnošću reći da je razvoj ove diagnostičke procedure uticao na otkrivanje i lečenje nekih oboljenja koja su bila nerešiva enigma svim dijagnostičarima vekovima unazad. Multslajna kompjuterizovana tomografija daje veoma detaljne i precizne prikaze mekih tkiva, krvnih sudova, kostiju i unutrašnjih organa tako da sa pravom možemo reći da je ona naš pogled u dubinu.
Kompjuterizovana tomografija je neinvazivna dijagnostička metoda, a pregledi su jednostavni, brzi i bezbolni.
 
Multislajsna kompjuterizovana tomografija (MSCT skener) je najčešće indikovana kod:
 • Sumnje na tumor ili lokalizovanu infekciju (apsces)
 • Sumnje na trombozu krvnog suda, aneurizmu, krvarenje
 • Traume i sumnje na unutrašnje krvarenje
 • Oštećenja mišića i preloma kosti.
 • Oboljenja pluća
Naša ustanova poseduje najnoviji multislajsni skener marke Philips poslednje generacije Incisive CT, koji ima brojne prednosti u odnosu na druge skenere:
 • do 80% niže zračenje pacijenta 
 • do 40% manja primena kontrasta
 • Zbog kratkog vremena ekspozicije i niske doze zračenja pogodan je za široku upotrebu: od pedijatrijskih pacijenata do odrasle populacije. 
 • Poseduje veliki otvor i veliki opseg kretanja stola.
 • Poseduje softver koji otklanja artefakte od metala tokom snimanja.
 • Radi rekonstrukciju snimka iz više planova u realnom vremenu stvarajući 3D slike.
 
Multislajsna tomografija omogućava i kompletan i neinvazivan pregled krvnih sudova (CT angiografiju), u trajanju od samo nekoliko sekundi, kao i CT koronarografiju. MSCT koronarografija je postala zlatni standard u dijagnostici angine pectoris, pa u nekim slučajevima može adekvatno da zameni invazivnu koronarografiju. Ova metoda je korisna za praćenje stanja operisanih pacijenata sa bypass-om, kod kojih je bezbednije proveravati prohodnost graftova uz pomoć skenera nego koronarografijom.

U dijagnostikovanju bolesti digestivnog trakta, neinvazivna CT kolonografija (virtuelna kolonoskopija) može da zameni invazivnu kolonoskopiju koja je kod nekih pacijenata kontraindikovana. CT kolonografija je komforna i brza metoda koja ne zahteva sedaciju, a omogućava detekciju promena manjih od 10 milimetara. Njome se mogu otkriti tumori, polipi, krvarenja, upalne bolesti creva, divertikuloza.