RENDGEN DIJAGNOSTIKA

Rendgen dijagnostika je svima poznata dijagnostička procedura, koja koristi rendgenske ili X zrake za dobijanje bitnih informacija za dalji tok lečenja. U našoj ustanovi  se koristi najsavremeniji digitalni rendgen aparat marke Philips poslednje generacije. Osnovna prednost ovog digitalnog dijagnostičkog sistema su :
Brzina izrade snimaka, veći kvalitet slike i značajno smanjenje doze zračenja u odnosu na konvencionalne i CR sisteme.
Rendgen diagnostika ima značajnu ulogu u zapaljenskim bolestima pluća, hroničnim opstruktivnim bolestima pluća, pneumotoaraksu i oboljenjima plućne marmice, zatm u plućnom izlivu tumorima pluća i grudnog koša. Pored pluća nezaobilazna su procedura u dijagnostici oboljenja srca, srčane maramice i velikih krvnih sudova , aorte i plućne arterije.
Rendfgen dijaknostika se koristi u mnogim oboljenjima i povredam abdomena i trbušnih organa.
Pre svega rendgen dijagnostika je nezaobilazna metoda u oboljenjima i traumama koštano zglobnog sistema. 
Ovim pregledom se postavljaju dijagnoze sledećih oboljenja :
Prelomi(frakture) kostiju, tumori kostju , koštane ciste, zapaljenjnski i degeneativni reumatizam, infektivna oboljenja kostiju, urođeni deformiteti koštano skeletnog sistema i mnoge druge.