O ISTORIJI MEDICINE

JOVAN APOSTOLOVIĆ, prvi srpski lekar

Aćim Medović (1815 - 1893.)

Osnivanje i značaj Srpskog lekarskog društva za razvoj medicine u Srbiji

Osnivanje Srpskog lekarskog društva (SLD, 22. aprila 1872.) prihvaćeno je sa velikim oduševljenjem i odobravanjem u celoj tadašnjoj srpskoj javnosti. Za svoj rad SLD je od Srpskog učenog društva dobilo salu za održavanje sastanaka, a od Uprave Beogradske varoši dozvolu za rad. Od „prosvećenog apsolutiste“ – Mihaila Obrenovića, kakvim su ga smatrali mnogi učeni ljudi u Srbiji, SLD je dobilo materijalnu pomoć u godišnjem iznosu od 100 cesarskih dukata. SLD je ubrzo počelo da objavljuje i svoje glasilo „Srpski arhiv“, koji je besplatno štampan u Državnoj štampariji.

Srpsko Lekarsko Društvo će zvanično otpočeti sa redovnim radom 5. avgusta 1872. sa devet redovnih, jednim počasnim i 34 dopisna člana iz unutrašnjosti, kao i sa 24 lekara iz slovenskih i drugih zemalja.

Aćim Medović (polj. Joachim Medowic; Podvizov, 15. maj 1815. – Beograd, 11. maj 1893.) je bio lekar i pisac, prvi predsednik Srpskog lekarskog društva, sekretar sanitetskog odeljenja u Popečiteljstvu unutrašnjih dela, fizikus Požarevačkog okruga i profesor sudske medicine na Velikoj školi u Beogradu.