ORTOKIN TERAPIJA

Ortokin (Orthokin) terapijski sistem predstavlja jednistven način lečenja bolova u zglobovima kao i povreda ligamenata i mišića, bez dodataka lekova ili drugih stranih supstanci. Ova metoda lečenja je u potpunosti biološka i ne koristi ništa drugo osim vlastitih endogenih proteina i faktora zarastanja. Terapije je u upotrebi od 1997. godine i trenutno je u lečenju svojih pacijenata primenjuje više od 500 licenciranih hirurga-ortopeda, fizijatara, neurohirurga, neurologa, anesteziologa i sportskih lekara u svetu, sa visokim stepenom uspešnosti.

Ortokin terapija se temelji na specifičnim supstancama u telu bolesnika, pa se stoga vrlo dobro prihvata bez sporednih efekata.

Na početku procesa Ortokin terapije, uzima se krv pacijenta i obrađuje se u posebnim uslovima. Tako obrađen serum, obogaćen blokatorima upale i faktorima zarastanja, vraća se periodično u obliku injekcija u oboleli region.

NAPOMENA:

Ovaj tretman se ne preporučuje ukoliko pacijent boluje od akutne infekcije ili ima temperaturu, ukoliko je pacijent imao proliv u poslednja tri dana, ukoliko je uzimao antibiotike protekle nedelje ili je bio vakcinisan u poslednje 4 nedelje. Preporučuje se da se Ortokin terapija uvek primenjuje kod pacijenata sa stabilnim zdravstvenim stanjem.

Uzimanje krvi

Obrada uzete krvi

Injekcija