PLAZMA OBOGAĆENA TROMBOCITIMA -  PRP ILI AUTOLOGNA KONDICIONIRAN PLAZMA - ACP

Ova metoda regenerativne medicine predstavlja korišćenje dela krvne plazme koncentrovane krvnim pločicama ili trombocitima.

Ovakva plazma sadrži veliiku koncentraciju faktora rasta koji se u najvećoj meri nalaze u trombocitima. Faktori rasta su prirodni proteini koji učestvuju u obnavljanju oštećenog ili obolelog tkiva. Da bi se to postiglo krv pacijenta se centrifugira i na taj način koncentruju trombociti a odvajaju ostale krvne ćelije  kao što su crvena i bela krvna zrnca. Dobijeni koncentrat se ubrizgava na povređeno mesto pod kontrolom ultrazvuka. Trombociti nakon ubrizgavanja oslobađaju faktore rasta koji ubrzavaju procese reparacije oštećenog tkiva, 

Indikacije za primenu PRP/ACP

 • Degenerativne promene hrskavice i oštećenja meniskusa
 • Parcijalne rupture mišića, ligamenata i tetiva
 • Upalna stanja tetiva i tetivnih pripoja – tendinopatije i entezopatije
 • Estetska medicina
 • Regneracija kože, ožiljci i keloidi

Kontraindikacije za primenu PRP/ACP

 • Maligna oboljenja
 • Sistemske autoimune bolesti 
 • Akutna infektivna stanja
 • Primena kortikosteroida 4-6 nedelja pre tretmana
 • Antikoagulantna terapija
 • Primena nesteroidnih antiinflamatornih lekova poslednjiih 7 dana
Platelet-Rich plasma preparation. Tube with blood in hands. Centrifuge. Background