Search
Close this search box.

DIJAGNOSTIČKI (IMIDŽING) CENTAR POLIKLINIKE FIZIKUS - NAŠ POGLED U DUBINU

Medicinski imidžing (engl. Medical imaging) ili medicinsko snimanje je tehnika i/ili proces stvaranja vizuelnih prikaza unutrašnjosti tela ili vizualni prikaz fizioloških funkcije nekih organa ili tkiva. On omogućava dobijanje slika organa ili tkiva neinvazivnim metodama i procedurama radiologije i nuklearne medicine. Izvodi se uz pomoć rendgen aparata, kompjuterizovanih tomografa, aparat za magnetnu rezonancu, gama-kamera i pozitronskih emisionih tomografa.

Medicinsko snimanje ima zadatak da otkrije unutrašnje anatomske strukture tela skrivene ispod kože i kostiju, kao i da dijagnostikuje bolesti i omogući njihovo uspešno lečenje.

Pod pojmom imidžing smatra se — vizualno predstavljanje dela tela ili celog tela radi medicinske dijagnoze putem kompjuterizovanih tehnika snimanja. Kako je rezultat imidžnga medicinska slika – kojom lekar zaviruje u ljudsko telo, može se smatrati da je tehnologija medicinskog imidžinga omogućila produžetak ljudskog pogleda koji je sada u stanju da vidi i delove tela koji su normalno nedostupni ljudskom vidu.

RENDGEN

Poliklinika Fizikus poseduje digitalni rendgen najnovije generacije

Rendgen je klasična medicinska dijagnostička procedura, kojom se brzo i jednostavo dobijaju bitne informacije za dalji tok lečenja. Najčešće se primenjuje u ortopediji, traumatologiji, hirurgiji, a predstavlja osnovnu i nezaobilaznu dijagnostiku kod bolesti pluća i srca.

Fizikus poseduje digitalni rendgen najnovije generacije. Osnovna prednost ovog digitalnog dijagnostičkog sistema je pored brzine i kvaliteta slike i značajno smanjenje doze zračenja u odnosu na konvencionlne aparate (iznad 30%).

MSCT SKENER

CT skener pluća, glave, abdomena, kičme Fizikus Beograd

Multidetektorska (ili multi-slajsna) kompjuterizovana tomografija  (MDCT, MSCT) daje veoma detaljne i precizne prikaze mekih tkiva, krvnih  sudova i kostiju pregledanog dela tela . Kompjuterizovana tomografija je neinvazivna dijagnostička metoda, a pregledi su jednostavni, brzi i bezbolni.  Da bi se postigla bolja vizuelizacija tkiva i organa, kod  određenih CT snimanja je neophodno pacijentu dati kontrastno sredstvo.

Kompjuterizovana MSCT tomografija omogućava i kompletan i  neinvazivan pregled krvnih sudova, CT angiografiju i CT koronarografiju. MSCT koronarografija je vrlo korisna u dijagnostici srčanih oboljenja – pre svega bolesti  koronarnih krvnih sudova  i može adekvatno da  zameni invazivnu koronarografiju. Ova metoda je dobro rešenje i za  praćenje stanja operisanih bolesnika i pacijenata sa bypass-om.

Zašto MSCT-skener, a ne MR-magnetna rezonanca?

Sa pojavom multislajsnih skenera, CT se po informativnosti približio, a u nekim elementima i nadmašio magnetnu rezonancu. Skener je jeftinija i brža metoda, daje bolju trodimenzionalnu prostornu rezoluciju i informaciju o malim patološkim promenama.

 MSCT je prioritet pre svega za pregled pluća i grudnog koša, regija dušnika i glasnih žica, struktura srednjeg i untrašnjeg uha, sinusa, svih krvnih sudova u telu od moždanih i vratnih, preko pregleda najveće arterije u telu – aorte, plućnih i trbušnih arterija i vena, do krvnih sudova nogu i stopala. 

Takođe, MSCT je prioritet i jedina dijagnostička metoda kod pacijenata koji ne smeju ući u MR magnetno polje, a to su pacijenti sa pejs-mejkerom, pacijenti sa metalnim implantima u telu, veštačkim zglobovima, metalnim hirurškim materijalom i stranim telima zaostalim nakon povreda vatrenim oružjem, kao i vrlo teški pacijenti u komi, pacijenti na kiseoniku i uznemireni pacijenti, jer pregled traje čak i do pola sata kraće nego pregled magnetnom rezonancom. 

Skener je takođe neprikosnoven u dijagnostici oboljenja kamenaca i malih tumora bubrega i mokraćnih kanala.

Magnetna rezonanca MR je pak bolja i preciznija u dijagnostikovanju patologije kičme, mozga, zglobova, dojke, žučnih puteva i žučne kese i naročito u oboljenjima debelog creva, prostate i ginekološke regije-materice, jajnika i vagine.