Search
Close this search box.

CENOVNIK USLUGA

KARDIOLOGIJA

PREGLED KARDIOLOGA SA EKG-om7.500,00
PREGLED KARDIOLOGA SA EKG-om I ULTRAZVUKOM SRCA10.000,00
PREGLED KARDIOLOGA SA TESTOM OPTEREĆENJA12.000,00
PREGLED KARDIOLOGA SA ULTRAZVUKOM I TESTOM OPTEREĆENJA15.000,00
ULTRAZVUK SRCA – EHOKARDIOGRAFIJA6.000,00
EKSPERTSKI ULTRAZVUK SRCA9.000,00
24h HOLTER EKG-a6.000,00
24h HOLTER KRVNOG PRITISKA5.000,00
TEST OPTEREĆENJA – ERGOTEST8.000,00
EKG IZVEŠTAJ BEZ PREGLEDA1.000,00
KONTROLNI PREGLED KARDIOLOGA SA EKG-om (UNUTAR 1. MESECA)5.500,00
KONTROLNI PREGLED KARDIOLOGA SA ULTRAZVUKOM SRCA6.500,00

PULMOLOGIJA

PREGLED PULMOLOGA7.000,00
PREGLED PULMOLOGA SA SPIROMETRIJOM9.000,00
SPIROMETRIJA3.000,00
PLUĆNA DIFUZIJA (TRANSFER FAKTOR) SA SPIROMETRIJOM9.000,00
BRONHODILATACIONI (VENTOLINSKI) TEST2.500,00
KONTROLNI PREGLED PULMOLOGA (U OKVIRU MESEC DANA)5.000,00

ENDOKRINOLOGIJA

PREGLED ENDOKRINOLOGA7.000,00
PREGLED ENDOKRINOLOGA SA ANALIZOM TELESNOG SASTAVA8.000,00
ANALIZA TELESNOG SASTAVA INBODY2.500,00
KONTROLNA ANALIZA TELESNOG SASTAVA U OKVIRU TRI MESECA1.000,00
ANALIZA TELESNOG SASTAVA, ODREĐIVANJE PROGRAMA ISHRANE PO PREPORUCI prof dr VESNE DIMITRIJEVIĆ SREĆKOVIĆ I EDUKACIJA U PREVENCIJI I LEČENJU METABOLIČKIH I HRONIČNIH OBOLJENJA10.000,00
KONTROLNI PREGLED SA EVAULACIJOM PROPISANOG PROGRAMA 8.000,00
KONTROLNI PREGLED ENDOKRINOLOGA (U OKVIRU MESEC DANA) 5.000,00

ALERGOLOGIJA

PREGLED ALERGOLOGA/IMUNOLOGA7.000,00
KOŽNE PROBE NA ALERGENE3.500,00
SPECIFIČNI RINOPROVOKACIONI TESTOVI2.000,00
SPIROMETRIJA3.000,00
BRONHODILATACIONI (VENTOLINSKI) TEST2.500,00
KONTROLNI PREGLED ALERGOLOGA (U OKVIRU MESEC DANA)5.000,00

GASTROENTEROLOGIJA SA HEPATOLOGIJOM

PREGLED GASTROENTEROHEPATOLOGA7.000,00
PREGLED GASTROENTEROHEPATOLOGA SA ULTRAZVUKOM ABDOMENA9.500,00
KONTROLNI PREGLED GASTROENTEROHEPATOLOGA (U OKVIRU MESEC DANA)5.000,00
KONTROLNI PREGLED SA ULTRAZVUČNIM PREGLEDOM ABDOMENA6.500,00

NEFROLOGIJA

PREGLED NEFROLOGA7.000,00
PREGLED NEFROLOGA SA ULTRAZVUČNIM PREGLEDOM BUBREGA9.500,00
KONTROLNI PREGLED NEFROLOGA (U OKVIRU MESEC DANA)5.000,00
KONTROLNI PREGLED NEFROLOGA SA ULTRAZVUKOM BUBREGA6.500,00

UROLOGIJA

PREGLED UROLOGA7.000,00
PREGLED UROLOGA SA ULTRAZVUKOM TESTISA9.500,00
PREGLED UROLOGA SA ULTRATVUKOM UROTRAKTA9.500,00
KONTROLNI PREGLED UROLOGA5.000,00
KONTROLNI PREGLED UROLOGA SA ULTRAZVUČNIM PREGLEDOM6.500,00

HEMATOLOGIJA

PREGLED HEMATOLOGA7.000,00
KONTROLNI PREGLED HEMATOLOGA (UNUTAR MESEC DANA)5.000,00
PUNKCJA KOSTNE SRŽI20.000,00
BIOPSIJA KOSTNE SRŽI25.000,00
FNAB (FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY) ŽLEZDE20.000,00

REUMATOLOGIJA

PREGLED REUMATOLOGA7.000,00
PREGLED REUMATOLOGA SA ULTRAZVUKOM ZGLOBOVA I MEKIH TKIVA9.500,00
PREGLED REUMATOLOGA SA ULTRAZVUKOM ZGLOBOVA – DVE REGIJE10.500,00
ULTRAZVUCNI PREGLED SA PUNKCIJOM ZGLOBA I INFILTRACIJOM + LEK12.000,00
ULTRAZVUK ZGLOBOVA I MEKIH TKIVA JEDNA REGIJA6.000,00
ULTRATVUK ZGLBOVA I MEKIH TKIVA DVE REGIJE8.000,00
INFILTRACIJA LEKA POD KONTROLOM ULTRAZVUKA +LEK (BEZ PREGLEDA)4.500,00
KONTROLNI PREGLED REUMATOLOGA (UNUTAR MESEC DANA)5.000,00

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITCIJA

PREGLED FIZIJATRA SA ODREĐIVANJEM FIZIKALNE TERAPIJE6.000,00
PREGLED FIZIJATRA SA ULTRAZVUČNIM PREGLEDOM JEDNE REGIJE7.500,00
PREGLED FIZIJATRA SA ULTRAZVUČNIM PREGLEDOM DVE REGIJE 9.000,00
ULTRAZVUČNI PREGLED SA PUNKCIJOM ZGLOBA I INFILTRACIJOM + LEK10.000,00
ULTRAZVUK MEKIH TKIVA – MIŠIĆA, TETIVA I ZGLBOVA JEDNA REGIJA 6.000,00
ULTRAZVUK MEKIH TKIVA – MIŠIĆA, TETIVA I ZGLOBOVA DVE REGIJE8.000,00
INFILTRACIJA LEKA POD KONTROLOM ULTRAZVUKA + LEK (BEZ PREGLEDA)4.500,00
KONTROLNI PREGLED FIZIJATRA (UNUTAR MESEC DANA)4.000,00

ORTOPEDIJA

PREGLED ORTOPEDA7.000,00
INTRARTIKULARNA I PERIARTIKULARNA INFILTRACIJA + LEK4.500,00
MANUELNA REPOZICIJA IŠČAŠENJA ZGLOBOVA15.000,00
PUNKCIONA BIOPSIJA POD KONTROLOM ULTRAZVUKA, RTG, SKENERA25.000,00
KONTROLNI PREGLED (U OKVIRU MESEC DANA)5.000,00

NEUROLOGIJA

PREGLED NEUROLOGA7.000,00
PREGLED NEUROLOGA SA KOLOR DOPLEROM (CDS) KRVNIH SUDOVA VRATA9.500,00
PREGLED NEUROLOGA SA TRANSKRANIJALNIM KOLOR DOPLEROM (TCD) KRVNIH SUDOVA GLAVE9.500,00
PREGLED NEUROLOGA SA KOLOR DOPLEROM KRVNIH SUDOVA VRATA I KRVNIH SUDOVA GLAVE (CDS + TCD )12.000,00
KOLOR DOPLER (COLOR DUPLEX SCAN) CDS KRVNIH SUDOVA VRATA6.000,00
TRANS KRANIJALNI (TCD ) DOPLER KRVNIH SUDOVA GLAVE6.000,00
KONTROLNI PREGLED NEUROLOGA5.000,00

NEUROHIRURGIJA

PREGLED NEUROHIRURGA7.000,00
KONTROLNI PREGLED (U OKVIRU MESEC DANA)5.000,00

KARDIOHIRURGIJA

PREGLED KARDIOHIRURGA7.000,00
PREGLED DOKUMENTACIJE I PREPORUKE ZA KARDIOHIRURŠKU OPERACIJU12.000,00
EKSPERTSKI PREGLED I PREOPERATIVNA PRIPREMA ZA OPERACIJU (rtg srca i pluća, spirometrija, msct koronarografija, eho srca i dopler karotida)50.000,00
PREGLED KARDIOHIRURGA U POSTCOVID SINDROMU (ekg, eho srca, plućna difuzija i spirometrija, skener pluća, kks, crp, D dimer)28.000,00
POSTOPERATIVNA EVALUACIJA NAKON KARDIOHIRURŠKE OPERACIJE24.000,00
PREGLED OPERATIVNOG REZA I SKIDANJE KONACA SA PREVIJANJEM6.500,00
KONTROLNI PREGLED (U OKVIRU MESEC DANA)5.000,00

VASKULARNA HIRURGIJA

PREGLED VASKULARNOG HIRURGA ANGIOLOGA7.000,00
PREGLED OPERATIVNOG REZA I SKIDANJE KONACA SA PREVIJANJEM6.500,00
KONTROLNI PREGLED (U OKVIRU MESEC DANA)5.000,00

MEDICINA SPORTA ISHRANA I METABOLIZAM

PREGLED ZA UTVRĐIVANJE OPŠTE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI (MLAĐI OD 12 GODINA)2.000,00
PREGLED ZA UTVRĐIVANJE OPŠTE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SA PROŠIRENOM ANTROPOMETRIJOM – ODREĐIVANJEM TELESNOG SASTAVA (OBAVEZNO PO ZAKONU ZA TAKMIČARE STARIJE OD 12 GODINA)2.500,00
PREGLED ZA UTVRĐIVANJE POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SA TESTOM OPTEREĆENJA (OBAVEZNO JEDNOM GODIŠNJE ZA STARIJE OD 12G)4.000,00
KOMPLETNA KRVNA SLIKA (OBAVEZNO JEDNOM GODIŠNJE)500,00
ANALIZA TELESNOG SASTAVA INBODY2.500,00
ANALIZA TELESNOG SASTAVA MERENJEM KOŽNIH NABORA3.500,00
KONTROLNA ANALIZA TELESNOG SASTAVA DO TRI MESECA1.000,00
ERGOSPIROMETRIJSKO TESTIRANJE AEROBNOG KAPACITETA8.500,00
MOTORIČKA TESTIRANJA NA PLATFORMI5.500,00
ACSM TESTIRANJA REKREATIVACA9.000,00
PROCENA KONAČNE VISINE7.000,00
IDENTIFIKACIJA TALENATA9.000,00
KALORIMETRIJA SA ODREĐIVANJEM BAZALNOG METABOLIZMA I TELESNOG SASTAVA12.000,00
SPORTSKA SUPLEMENTACIJA I PROGRAM ISHRANE14.000,00

SOMNOLOGIJA, POREMEĆAJI DISANJA U SPAVANJU – SLEEP APNEA

PREGLED SPECIJALISTE, SKRINING NA PRISUSTVO POREMEĆAJA DISANJA U SPAVANJU I DRUGIH POREMEĆAJA SNA (UPITNICI, DNEVNIK SPAVANJA)7.000,00
CELONOĆNA KARDIORESPIRATORNA POLIGRAFIJA – LIMITIRANA POLISOMNOGRAFIJA (U KUĆNIM USLOVIMA)18.000,00
TUMAČENJE REZULTATA I INDIKOVANJE TERAPIJE ZA POREMEĆAJE DISANJA U SPAVANJU (SLEEP APNEA)5.000,00
OČITAVANJE KARTICA CPAP APARATA I KOREKCIJA CPAP TERAPIJE3.500,00
KONTROLNI PREGLED SPECIJALISTE SOMNOLOGA5.000,00
SKRINING NA PRISUSTVO POREMEĆAJA DISANJA U SPAVANJU I DRUGIH POREMEĆAJA SNA (UPITNICI, DNEVNIK SPAVANJA) TELEFONSKI I ONLINE4.000,00
OČITAVANJE KARTICA CPAP APARATA I KOREKCIJA CPAP TERAPIJE – TELEFONSKI I ONLINE2.500,00
KONSULTATIVNI PREGLED SPECIJALISTE MEDICINE RADA I MIŠLJENJE O RADNOJ SPOSOBNOSTI4.000,00

ULTRAZVUČNI PREGLEDI, EHOKARDIOGRAFIJA I KOLOR DOPLER

ULTRAZVUK SRCA – EHOKARDIOGRAFIJA6.000,00
ULTRAZVUK ABDOMENA – JETRA, SLEZINA, PANKREAS6.000,00
ULTRAZVUK BUBREGA I NADBUBREŽNIH ŽLEZDA6.000,00
ULTRAZVUK UROTRAKTA, BEŠIKE I PROSTATE6.000,00
ULTRAZVUK MEKIH TKIVA, ZGLOBOVA, TETIVA I MIŠIĆA, JEDNA REGIJA6.000,00
ULTRAZVUK MEKIH TKIVA, ZGLOBOVA, TETIVA I MIŠIĆA DVE REGIJE8.000,00
ULTRAZVUCNI PREGLED DOJKI6.000,00
ULTRAZVUCNI PREGLED ŠTITNE ŽLEZDE I MEKIH TKIVA VRATA6.000,00
ULTRAZVUCNI PREGLED LIMFNIH ČVOROVA JEDNE REGIJE6.000,00
ULTRAZVUCNI PREGLED LIMFNIH ČVOROVA DVE REGIJE8.000,00
TRANSKRANIJALNI DOPLER (TCD) KRVNIH SUDOVA GLAVE6.000,00
KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA (CDS)6.000,00
KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA (ARTERIJE I VENE) JEDNE REGIJE6.500,00
KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA (ARTERIJE I VENE) DVE REGIJE9.000,00
KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA (RUKE, NOGE, AORTA) TRI REGIJE12.000,00

RENDGEN (RTG)

DIGITALNI RENDGENSKI SNIMAK JEDNE REGIJE3.500,00
DIGITALNI RENDGENSKI SNIMAK DVE REGIJE6.000,00
DIGITALNI RENDGENSKI SNIMAK TRI REGIJE9.000,00
DIGITALNI RENDGEN, ONKOLOSKI PAKET (11 SNIMAKA)13.000,00

SKENER (MSCT)

MSCT IMIDŽING NEUROLOŠKIH, NEUROHIRURŠKIH, ORL, OFTALMOLOŠKIH I ORTOPEDSKIH OBOLJENJA
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) bez kontrasta11.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) sa kontrastom14.000,00
SKENER (MSCT) hipofize sa kontrastom (napomena : pregled hipofize se uvek radi sa iv.kontrastom)14.000,00
SKENER (MSCT) paranazalnih i nosne šupljine bez kontrasta11.000,00
SKENER (MSCT) paranazalnih i nosne šupljine sa kontrastom14.000,00
SKENER (MSCT) kostiju facijalnog masiva bez kontrasta11.000,00
SKENER (MSCT) kostiju facijalnog masiva sa kontrastom14.000,00
SKENER (MSCT) temporalnih kostiju bez kontrasta11.000,00
SKENER (MSCT) temporalnih kostiju sa kontrastom14.000,00
SKENER (MSCT) temporomandibularnih zglobova bez kontrasta11.000,00
SKENER (MSCT) temporomandibularnih zglobova sa kontrastom14.000,00
SKENER (MSCT) orbite (očiju) bez kontrasta11.000,00
SKENER (MSCT) orbite (očiju) sa kontrastom14.000,00
SKENER (MSCT) vratne (cervikalne) kičme bez kontrasta11.000,00
SKENER (MSCT) vratne  (cervikalne) kičme sa kontrastom14.000,00
SKENER (MSCT) grudne (torakalne) kičme bez kontrasta11.000,00
SKENER (MSCT) grudne (torakalne) kičme sa kontrastom14.000,00
SKENER (MSCT) slabinske (lumbalne) kičme bez kontrasta11.000,00
SKENER (MSCT) slabinske (lumbalne) kičme sa kontrastom14.000,00
SKENER (MSCT) karlice sa kukovima bez kontrasta11.000,00
SKENER (MSCT) karlice sa kukovima sa kontrastom16.000,00
SKENER (MSCT) ramena ili lakta ili kolena bez kontrasta11.000,00
SKENER (MSCT) ramena ili lakta ili kolena sa kontrastom14.000,00
SKENER (MSCT) nadlaktice bez kontrasta11.000,00
SKENER (MSCT) nadlaktice sa kontrastom14.000,00
SKENER (MSCT) podlaktice bez kontrasta11.000,00
SKENER (MSCT) podlaktice sa kontrastom14.000,00
SKENER (MSCT) šake ili stopala bez kontrasta11.000,00
SKENER (MSCT) šake ili stopala sa kontrastom14.000,00
SKENER (MSCT) zgloba (ručnog ili skočnog) bez kontrasta11.000,00
SKENER (MSCT) zgloba (ručnog ili skočnog) sa kontrastom14.000,00
SKENER (MSCT) natkolenice bez kontrasta11.000,00
SKENER (MSCT) natkolenice sa kontrastom14.000,00
SKENER (MSCT) potkolenice bez kontrasta11.000,00
SKENER (MSCT) potkolenice sa kontrastom14.000,00
SKENER (MSCT) angiografija glave16.000,00
SKENER (MSCT) angiografija vrata16.000,00
SKENER (MSCT) angiografija glave i vrata23.000,00
SKENER (MSCT) venografija glave16.000,00
SKENER (MSCT) angiografija sa venografijom (angiovenografija) glave23.000,00
PAKETI (VIŠE REGIJA I PREGLEDA ZAJEDNO)
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i temporalnih kostiju bez kontrasta19.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i temporalnih kostiju sa kontrastom21.000,00
SKENER (MSCT) temporalnih kostiju i paranazalnih i nosne šupljine bez kontrasta19.000,00
SKENER (MSCT) temporalnih kostiju i paranazalnih i nosne šupljine sa kontrastom21.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum), temporalnih kostiju i paranazalnih i nosne šupljine bez kontrasta28.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum), temporalnih kostiju i paranazalnih i nosne šupljine sa kontrastom29.000,00
SKENER (MSCT) kičme (2 segmenta) bez kontrasta19.000,00
SKENER (MSCT) kičme (2 segmenta) sa kontrastom21.000,00
SKENER (MSCT) kompletne kičme (3 segmenta) bez kontrasta27.000,00
SKENER (MSCT) kompletne kičme (3 segmenta) sa kontrastom29.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i angiografija glave (ANGIOPAKET 1)23.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i angiografija glave i vrata (ANGIOPAKET 2)29.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i venografija glave (VENOPAKET)23.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i angiovenografija glave  (ANGIOVENOPAKET)29.000,00
MSCT body imaging (vrat, toraks, abdomen, mala karlica, ekstremiteti)
SKENER (MSCT) koronarografija29.000,00
Kalcijumski skor11.000,00
SKENER (MSCT) angiografija grudnog koša16.000,00
SKENER (MSCT) pulmoangiografija16.000,00
SKENER (MSCT) angiografija abdomena16.000,00
SKENER (MSCT) angiografija male karlice16.000,00
SKENER (MSCT) angiografija donjih ekstremiteta16.000,00
SKENER (MSCT) angiografija sa flebografijom29.000,00
SKENER (MSCT) angiografija 2 segmenta23.000,00
SKENER (MSCT) angiografija 3 segmenta29.000,00
SKENER (MSCT) angiografija 4 segmenta35.000,00
SKENER (MSCT) angiografija 5 segmenata41.000,00
SKENER (MSCT) angiografija cerebralne/vrat/aorta/stopala i ruke16.000,00
SKENER (MSCT) angiografija abdomena i male karlice23.000,00
SKENER (MSCT) angiografija abdominalne aorte sa angiografijom donjih ekstremiteta23.000,00
SKENER (MSCT) angiografija donjih ekstremiteta, aorte i male karlice27.000,00
SKENER (MSCT) aortografija (torakalna + abdominalna aorta)23.000,00
SKENER (MSCT) aortografija: torakalne aorte ILI abdominalne aorte16.000,00
Pulmoangiografija + CT grudnog koša23.000,00
Angiografija abdomena i male karlice + CT abdomena i male karlice25.000,00
SKENER (MSCT) kolonografija – “virtuelna kolonoskopija”23.000,00
SKENER (MSCT) urografija23.000,00
SKENER (MSCT) grudnog koša bez kontrasta11.000,00
SKENER (MSCT) grudnog koša sa kontrastom14.000,00
SKENER (MSCT) abdomena (jetra, slezina , bubrezi) bez kontrastom11.000,00
SKENER (MSCT) abdomena (jetra, slezina , bubrezi) sa kontrastom14.000,00
SKENER (MSCT) male karlice bez kontrasta (mokraćna bešika i genitalije)11.000,00
SKENER (MSCT) male karlice sa kontrastom (mokraćna bešika i genitalije)14.000,00
SKENER (MSCT) abdomena i male karlice19.000,00
SKENER (MSCT) toraks + abdomen + mala karlica sa kontrastom25.000,00
SKENER (MSCT) abdomen + mala karlica + kolonografija29.000,00