CENOVNIK USLUGA

PREGLED LEKARA SPECIJALISTE 5.000,00
KONTROLNI PREGLED SPECIJALISTE 3.500,00
Subspecijalisticki pregled 6.000,00
PREGLED PROFESORA KONSULTANTA 6.000,00
Kontrolni pregled subspecijaliste i profesora (unutar mesec dana) 4.500,00

KARDIOLOGIJA

SPECIJALISTIČKI PREGLED KARDIOLOGA sa EKG 6.500,00
Pregled kardilologa sa EKG i ultrazvukom srca 8.500,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED KARDIOLOGA SA TESTOM OPTEREĆENJA 9.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED KARDIOLOGA SA TESTOM OPTEREĆENJA I ULTRAZVUKOM SRCA 13.000,00
Ekspertski ultrazvuk srca 8.000,00
ULTRAZVUK SRCA – EHOKARDIOGRAFIJA 5.500,00
24h HOLTER EKG-a 5.500,00
24h holter krvnog pritiska 5.000,00
EKG IZVEŠTAJ BEZ PREGLEDA 1.000,00
TEST OPTEREREĆENJA – ERGOTEST 6.000,00
Kontrolni pregled kardiologa(tokom mesec dana) 4.500,00
Kontrolni pregled kardiologa sa ultrazvukom srca 6.000,00

PULMOLOGIJA

Pregled subspecijaliste Pulmologa 6.000,00
Spirometrija 3.000,00
Plućna difuzija – (koeficijent difuzije) transfer faktor i spirometrija 9.000,00
Bronhodilatacioni (Ventolinski) test 2.500,00
Kontrolni pregled Pulmologa (u okviru mesec dana od prvog pregleda) 4.500,00

REUMATOLOGIJA

Pregled subspecijaliste reumatologa 6.000,00
PREGLED SUBSPECIJALISTE REUMATOLOGA SA ULTRZVUCNIM PREGLEDOM 8.500,00
PREGLED SUBSPECIJALISTE REUMATOLOGA SA ULTRAZVUCNIM PREGLEDOM DVE REGIJE 9.500,00
Ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova jedna regija 5.000,00
Ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova dve regije 7.000,00
ULTRAZVUČNI PREGLED SA PUNKCIJOM ZGLOBA I INFILTRACIJOM + LEK 8.500,00
INTRAARTIKULARNA INFILATRACIJA LEKA POD KONTROLOM ULTRAZVUKA BEZ PREGLEDA +LEK 4.500,00
PERIARTIKULARNA INFILTRACIJA LEKA POD KONTROLOM ULTRAZVUKA BEZ PREGLEDA + LEK 4.500,00
Kontrolni pregled reumatologa 4.500,00

ALERGOLOGIJA

SPECIJALISTČKI PREGLED ALERGOLOGA/IMUNOLOGA 6.000,00
SPECIFIČNI RINOPROVOKACIONI TESTOVI 2.000,00
Kozne probe na alergene 3.500,00
SPIROMETRIJA 3.000,00
Bronhodilatacioni (Ventolinski) test 2.500,00
Kontrolni pregled alergologa (u toku mesec dana) 4.500,00

GASTROENTEROLOGIJA SA HEPATOLOGIJOM

Subspecijalisticki pregled gastroentrohepatologa 6.000,00
Pregled gastroenterologa sa ultrazvucnim pregledom abdomena 8.500,00
Kontrolni pregled gastroenterohepatologa 4.500,00
Kontrolni pregled sa ultrazvucnim pregedom abdomena 6.000,00

ENDOKRINOLOGIJA

Subspecijalistiski pregled endokrinologa 6.000,00
Analiza telesnog sastava inBody 2.000,00
Kontrolna analiza telesnog sastava 1.000,00
Subspecijalisticki pregled endokrinologa sa analizom telesnog sastava 7.000,00
Odredjivanje ishrane po preporuci prof dr Vesne Dimitrijević Srecković i edukacija u prevenciji i lecenju metabolickih poremecaja i hronicnih bolesti 10.000,00
Kontrolni pregled sa merenjem i evaluacijom rezultata propisanog programa 8.000,00
Kontrolni pregled endokrinologa 4.500,00

MEDICINA SPORTA

PREGLED ZA UTVRĐIVANJE OPŠTE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI 1.500,00
Pegled za utvrdjivanje opste zdravstvene sposobnosti sa analizom telesnog sastava metodom bioimpedance inBody 2.500,00
PREGLED ZA UTVRĐIVANJE OPŠTE ZDRAVSTVENE SPOSOBNSTI SA KS (KRVNOM SLIKOM) 2.000,00
Pregled za utvrdjivanje opste zdravstvene sposobnosit sa krvnom slikom i analizom telesnog sastava 3.000,00
PREGLED ZA UTVRDJIVANJE POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SA TESTOM OPTERECENJA I KRVNOM SLIKOM ZA TAKMICARE OD 12 DO 18 GODINA 4.000,00
Pregled za utvrdjivanje posebne zdravstvene sposobnosti sa testom opterecenja za takmicare od 12 do 18 godina(donosi laboratoriju i telesni sastav) 3.500,00
Pregled za utvrdjivanje posebne zdravstvene sposobnosti sa testom opterecenja, analizom telesnog sastava i KS, za takmicare od 12 do 18 godina 4.500,00
PREGLED ZA UTVRDJIVANJE POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SA TESTOM OPTERECENJA ZA TAKMICARE STARIJE OD 18 GODINA 4.500,00
PREGLED ZA UTVRDJIVANJE POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SA TESTOM OPTERECENJA I KRVNOM SLIKOM ZA TAKMICARE STARIJE OD 18 GODINA 5.000,00
PREGLED ZA UTVRDJIVANJE POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SA TESTOM OPTERECENJA I ANALIZOM TELESNOG SASTAVA INBODY ZA TAKMICARE STARIJE OD 18 GODINA 5.000,00
Pregled za utvrdjivanje posebne zdravstvene sposobnosti sa testom opterecenja, analizom telesnog sastava i krvnom slikom za takmicare starije od 18 godina 5.500,00
PREGLED ZA UTVRDJIVANJE OPSTE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI (mladji od 12 godina, skolski sport) 1.500,00
PREGLED ZA UTVRDJIVANJE POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SA PROSIRENOM ANTROPOMETRIJOM (obavezno za takmicare starije od 12 godina) 2.000,00
PREGLED ZA UTVRDJIVANJE POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SA TESTOM OPTERECENJA (obavezno jednom godisnje za starije od 12 godina) 3.500,00
KOMPLETNA KRVNA SLIKA (obavezno jednom godisnje) 500,00
Analiza telesnog sastava inBody 2.000,00
Kontrolna analiza telesnog sastava inBody 1.000,00
Analiza telesnog sastava metodom merenja koznih nabora 3.500,00
Ergospirometrijsko testiranje aerobnog kapaciteta 8.000,00
MOTORIČKA TESTIRANJA NA PLATFORMI 5.000,00
ACSM TESTIRANJE REKREATIVACA 8.000,00
PROCENA KONAČNE VISINE 6.000,00
IDENTIFIKACIJA TALENATA 8.000,00
Kalorimetrija sa odredjivanjem bazalnog metabolizma i telesnog sastava 10.000,00
Sportska suplementacija i program ishrane 13.000,00

ISHRANA I METABOLIZAM

Analiza telesnog sastava metodom bioimpedance na aparatu inBody 2.000,00
Analiza telesnog sastava metodom merenja koznih nabora 3.500,00
Kalorimetrija sa odredjivanjem bazalnog metabolizma i telesnog sastava 10.000,00
Izrada individualnog programa ishrane za mesec dana 6.000,00
Sportska suplementacija i program ishrane 13.000,00

ORTOPEDIJA

Pegled ortopeda 6.000,00
MANUELNA REPOZICIJA ZGLOBOVA 10.000,00
Intraartikularna aplikacija leka pod kontrolom ultrazvuka +lek 3.500,00
Periartikularna aplikacija leka pod kontrolom ultrazvuka +lek 3.500,00
Punkciona biopsija pog kontrolom (UZ;RTG;CT) pozovite

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

Specijalisticki pregled fizijatra sa odredjivanjem fizikalne terapije 5.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED SA ULTRAZVUČNIM PREGLEDOM 6.500,00
Specijalisticki pregled sa ultrazvucnim pregledom dve regije 8.500,00
Ultrazvucni pregled mekih tkiva i zglobova jedna regija 5.000,00
Ultrazvucni pregled mekih tkiva i zglobova dve regije 7.000,00
ULTRAZVUČNI PREGLED SA PUNKCIJOM ZGLOBA I INFILTRACIJOM + LEK 8.500,00
Intrartikularna injekcija pod kontrlom ultrazvuka bez pregleda + lek 3.500,00
Periartikularna aplikacija leka pod kontrolom ultrazvuka +lek 3.500,00
Kontrolni pregled fizijatra (tokom mesec dana) 3.500,00

NEFROLOGIJA

Pregled subspecijaliste nefrologa 6.000,00
Pregled nefrologa sa ultrazvukom bubrega 8.500,00
Kontrolni pregled nefrologa 4.500,00
Kontrolni pregled nefrologa sa ultrazvucnim pregledom 6.000,00

UROLOGIJA

Pregled urologa 6.000,00
Pregled urologa sa ultrazvukom urotrakta 8.500,00
Pregled urologa sa ultrazvukom testisa 8.500,00

NEUROLOGIJA

Pregled neurologa 6.000,00
Kolor dopler (Color Duplex Scan) CDS krvnih sudova vrata 5.000,00
Transkranijalni dopler (TCD) krvnih sudova glave 6.000,00
Pregled neurologa sa Kolor Doplerom (CDS) krvnih sudova vrata 8.500,00
Prgled neurologa sa transkranijalnim doplerom krvnih sudova glave(TDC) 8.500,00
Pregled neurologa sa CDS i TDC krvnih sudova vrata i glave 12.000,00
Kontrolni pregled neurologa 4.500,00

NEUROHIRURGIJA

Pregled neurohirurga konsultanta 6.000,00

KARDIOHIRURGIJA

Pregled subspecijaliste kardiohirurga 6.000,00
Pregled kardiohirurga u postkovid sindromu (EKG, Eho srca, Plucna difuzija i spirometrija, CT pluca, KKS, CRP, Ddimer) 26.000,00
Pregled dokumentacije i davanje misljenja za kardiohirursku operaciju 12.000,00
Ekspertski pregled i preoperativna priprema za kardiohirursku operaciju (RTG srca i pluca, Spirometrija, MSCT koronarografija, EHO srca i karotida) 50.000,00
Postoperativna evaluacija nakon kardiohirurske operacije 24.000,00
Pregled operativnog reza i skidanje konaca sa previjanjem 6.500,00

VASKULARNA HIRURGIJA

Pregled vaskularnog hirurga 6.000,00
Pregled operativnog reza, previjanje, skidanje konaca 6.500,00

ULTRAZVUK SA KOLOR DOPLEROM

Ultrazvuk srca – ehokardiografija 5.500,00
Ultrazvuk adomena 5.000,00
Ultrazvuk bubrega 5.000,00
Ultrazvučni pregled urotrakta i prostate 5.000,00
Ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova jedna regija 5.000,00
Ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova dve regije 7.000,00
Ultrazvučni pregled dojki 5.000,00
Ultrazvučni pregled štitne žlezde i mekih tkiva vrata 5.000,00
Ultrazvucni pregled limfnih cvorova jedne regije 5.000,00
Ultrazvucni pregled limfnih cvorova dve regije 7.500,00
Transkranijalni dopler (TDC) krvnih sudova glave 6.000,00
Kolor dopler krvnih sudova vrata 5.000,00
Kolor dopler krvnih sudova (arterije i vene) jedna regija 6.500,00
Kolor dopler krvnih sudova (arterije i vene) dve regije 9.000,00

RENDGEN (RTG)

RTG Pluća i grudnog koša 3.500,00
RTG nativni abdomena 3.500,00
RTG nativni urotrakta 3.500,00
RTG zglobova (rame, lakat, ručni zglob, šaka, kukovi, sakroilijačni zglobovi, koleno, skočni zglob, stopalo) 3.500,00
RTG jednog segmenta kičme (vratna, torakalna, lumbosakralna) 3.500,00
RTG dugih kostiju (nadlaktice, podlaktice,natkolenica, potkolenica) 3.500,00
RTG glave (kraniogram) i sinusa 3.500,00
RTG dve regije 6.000,00
RTG tri regije 9.000,00
RTG onkološki paket (11 snimaka) 12.000,00

SKENER (MSCT)

MSCT IMIDŽING NEUROLOŠKIH, NEUROHIRURŠKIH, ORL, OFTALMOLOŠKIH I ORTOPEDSKIH OBOLJENJA
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) hipofize sa kontrastom (napomena : pregled hipofize se uvek radi sa iv.kontrastom) 13.000,00
SKENER (MSCT) paranazalnih i nosne šupljine bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) paranazalnih i nosne šupljine sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) kostiju facijalnog masiva bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) kostiju facijalnog masiva sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) temporalnih kostiju bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) temporalnih kostiju sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) temporomandibularnih zglobova bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) temporomandibularnih zglobova sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) orbite (očiju) bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) orbite (očiju) sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) vratne (cervikalne) kičme bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) vratne  (cervikalne) kičme sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) grudne (torakalne) kičme bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) grudne (torakalne) kičme sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) slabinske (lumbalne) kičme bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) slabinske (lumbalne) kičme sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) karlice sa kukovima bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) karlice sa kukovima sa kontrastom 15.000,00
SKENER (MSCT) ramena ili lakta ili kolena bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) ramena ili lakta ili kolena sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) nadlaktice bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) nadlaktice sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) podlaktice bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) podlaktice sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) šake ili stopala bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) šake ili stopala sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) zgloba (ručnog ili skočnog) bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) zgloba (ručnog ili skočnog) sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) natkolenice bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) natkolenice sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) potkolenice bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) potkolenice sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) angiografija glave 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija vrata 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija glave i vrata 22.000,00
SKENER (MSCT) venografija glave 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija sa venografijom (angiovenografija) glave 22.000,00
PAKETI (VIŠE REGIJA I PREGLEDA ZAJEDNO)
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i temporalnih kostiju bez kontrasta 18.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i temporalnih kostiju sa kontrastom 20.000,00
SKENER (MSCT) temporalnih kostiju i paranazalnih i nosne šupljine bez kontrasta 18.000,00
SKENER (MSCT) temporalnih kostiju i paranazalnih i nosne šupljine sa kontrastom 20.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum), temporalnih kostiju i paranazalnih i nosne šupljine bez kontrasta 27.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum), temporalnih kostiju i paranazalnih i nosne šupljine sa kontrastom 28.000,00
SKENER (MSCT) kičme (2 segmenta) bez kontrasta 18.000,00
SKENER (MSCT) kičme (2 segmenta) sa kontrastom 20.000,00
SKENER (MSCT) kompletne kičme (3 segmenta) bez kontrasta 26.000,00
SKENER (MSCT) kompletne kičme (3 segmenta) sa kontrastom 28.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i angiografija glave (ANGIOPAKET 1) 22.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i angiografija glave i vrata (ANGIOPAKET 2) 28.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i venografija glave (VENOPAKET) 22.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i angiovenografija glave  (ANGIOVENOPAKET) 28.000,00
MSCT body imaging (vrat, toraks, abdomen, mala karlica, ekstremiteti)
SKENER (MSCT) koronarografija 28.000,00
Kalcijumski skor 10.000,00
SKENER (MSCT) angiografija grudnog koša 15.000,00
SKENER (MSCT) pulmoangiografija 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija abdomena 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija male karlice 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija donjih ekstremiteta 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija sa flebografijom 28.000,00
SKENER (MSCT) angiografija 2 segmenta 22.000,00
SKENER (MSCT) angiografija 3 segmenta 28.000,00
SKENER (MSCT) angiografija 4 segmenta 34.000,00
SKENER (MSCT) angiografija 5 segmenata 40.000,00
SKENER (MSCT) angiografija cerebralne/vrat/aorta/stopala i ruke 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija abdomena i male karlice 22.000,00
SKENER (MSCT) angiografija abdominalne aorte sa angiografijom donjih ekstremiteta 22.000,00
SKENER (MSCT) angiografija donjih ekstremiteta, aorte i male karlice 26.000,00
SKENER (MSCT) aortografija (torakalna + abdominalna aorta) 22.000,00
SKENER (MSCT) aortografija: torakalne aorte ILI abdominalne aorte 15.000,00
Pulmoangiografija + CT grudnog koša 22.000,00
Angiografija abdomena i male karlice + CT abdomena i male karlice 24.000,00
SKENER (MSCT) kolonografija – “virtuelna kolonoskopija” 22.000,00
SKENER (MSCT) urografija 22.000,00
SKENER (MSCT) grudnog koša bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) grudnog koša sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) abdomena (jetra, slezina , bubrezi) bez kontrastom 10.000,00
SKENER (MSCT) abdomena (jetra, slezina , bubrezi) sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) male karlice bez kontrasta (mokraćna bešika i genitalije) 10.000,00
SKENER (MSCT) male karlice sa kontrastom (mokraćna bešika i genitalije) 13.000,00
SKENER (MSCT) abdomena i male karlice 18.000,00
SKENER (MSCT) toraks + abdomen + mala karlica sa kontrastom 24.000,00
SKENER (MSCT) abdomen + mala karlica + kolonografija 28.000,00

FIZIKALNA TERAPIJA

FIZIKALNA TERAPIJA ZA ĐAKE I STUDENTE – PAKET (1h) 2.000,00
FIZIKALNA TERAPIJA  PAKET (1h ) 2.500,00
FIZIKALNA TERAPIJA + INDIBA/TECAR (1,5h) 3.500,00
FIZIKALNA TERAPIJA + KINEZITERAPIJA 3.500,00
KINEZITERAPIJA 1.500,00

MASAŽA

Relax masaža – 30 min 1.500,00
Relax masaža – 60 min 2.500,00
Relax masaža – 90 min 3.500,00
Savršena masaža posle dugog i stresnog dana, eliminišite svoj stres i tenziju, masaža slabijeg intenziniteta.
Terapeutska  masaža – 30 min 1.600,00
Terapeutska  masaža – 60 min 2.600,00
Terapeutska  masaža – 90 min 3.600,00
.Masaža koja će vam pomoći kod opuštanja mišića, intenzitet je između sportske i terapeutske masaže.
Sportska masaža – 30 min 1.800,00
Sportska masaža – 60 min 2.800,00
Sportska masaža – 90 min 3.800,00
Jača masaža koja se bazira na otklanjanju napetih mišića, bez obzira da li se bavili sportom ili ne.
Havajska masaža – 30 min 2.000,00
Masira se specifičnim pokretima podlaktice i laktova čime se podstiče relaksacija mišića i bolji protok energije. Uklanja napetost i bol. Jača masaža poput sportske.
Terapeutska + Šijacu masaža – 30 min 2.000,00
Terapeutska + Šijacu masaža – 60 min 3.200,00
Terapeutska + Šijacu masaža – 90 min 4.500,00
Masaža koja osobadja napetost u mišićima, šijacu masaža se bazira na istezanju mišica, telo se isteže i na taj način se oslobađa put prolaska energije.
Antistress masaža – 30 min 1.800,00
Antistress masaža – 60 min 2.800,00
Antistress masaža – 90 min 3.800,00
Masaža celog tela, intenzitet masaže je između relaksa i sportske, plus masaža stopala i glave koja dodatno pospešuje vašu relaksaciju.
Refleksologija stopala + Masaža lica i glave – 60 min 3.600,00
Bazirana na vitalnim tačkama na stopalima koje su povezane sa unutrašnjim organima, stimuliše rad tih organa i oslobađa prirodan tok energije u celom telu.
Prijatna masaža koja Vas oslobađa od napetosti i poboljšava izgled kože lica.
Refleksologija stopala + Masaža leđa – 60 min 3.000,00
Refleksologija stopala + Masaža leđa – 90 min 4.500,00
Bazirana na vitalnim tačkama na stopalima koje su povezane sa unutrašnjim organima, stimuliše rad organa i oslobađa prirodan tok energije u celom telu.
Terapeutska masaža koja otklanja napetost u leđima.
Deep tissue masaža – 30 min 1.800,00
Deep tissue masaža – 60 min 2.800,00
Deep tissue masaža – 90 min 3.800,00
Jaka i duboka masaža koja se koncentriše na otklanjanje mišićne tenzije, poboljšava mobilnost i oslobađa toksine uzrokovane umorom i preopterećenjem mišića.
Detoks masaža + Masaža lica – 90 min 6.500,00
Masaža sa pilingom i detox kremom.
Masaža trudnica – 60 min 3.000,00
Masaža celog tela, posebno delotvorna za opuštanje i relaksaciju otečenih nogu i napetih ramena.
Piling stopala + Refleksologija – 40 min 3.600,00
Noge se potope u vodu sa eukaliptus kupkom i uradi se piling stopala. Potom se radi stimulisanje tačaka na stopalima.
Kombinovana masaža – 30 min 2.000,00
Kombinovana masaža – 60 min 3.200,00
Kombinacija masaža po Vašem izboru.