CENOVNIK USLUGA

PREGLED LEKARA SPECIJALISTE4.500,00
KONTROLNI PREGLED SPECIJALISTE3.500,00
PREGLED PROFESORA KONSULTANTA6.000,00

KARDIOLOGIJA

SPECIJALISTIČKI PREGLED KARDIOLOGA sa EKG5.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED PROFESORA KONSULTANTA6.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED KARDIOLOGA SA TESTOM OPTEREĆENJA8.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED KARDIOLOGA SA ULTRAZVUKOM SRCA8.000,00
ULTRAZVUK SRCA – EHOKARDIOGRAFIJA5.000,00
24h HOLTER EKG-a6.000,00
24h HOLTER ARTERIJSKOG PRITISKA5.000,00
EKG IZVEŠTAJ BEZ PREGLEDA1.000,00
TEST OPTEREREĆENJA – ERGOTEST6.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED KARDIOLOGA SA TESTOM OPTEREĆENJA I ULTRAZVUKOM SRCA12.000,00

REUMATOLOGIJA

SPECIJALISTIČKI PREGLED REUMATOLOGA4.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED PROFESORA KONSULTANTA6.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED SA ULTRAZVUČNIM PREGLEDOM6.000,00
ULTRAZVUČNI PREGLED MEKIH TKIVA I ZGLOBOVA4.500,00
ULTRAZVUČNI PREGLED ZGLOBOVA – DVE REGIJE6.000,00
ULTRAZVUČNI PREGLED SA PUNKCIJOM ZGLOBA I INFILTRACIJOM + LEK8.000,00
PERIARTIKULARNA APLIKACIJA LEKA POD KONTROLOM ULTRAZVUKA + LEK3.500,00

ALERGOLOGIJA

SPECIJALISTČKI PREGLED ALERGOLOGA/IMUNOLOGA4.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED PROFESORA KONSULTANTA6.000,00
SPECIFIČNI RINOPROVOKACIONI TESTOVI1.500,00
KOŽNE PROBE3.000,00
SPIROMETRIJA2.000,00

MEDICINA SPORTA

PREGLED ZA UTVRĐIVANJE OPŠTE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI1.500,00
PREGLED ZA UTVRĐIVANJE OPŠTE ZDRAVSTVENE SPOSOBNSTI SA KS (KRVNOM SLIKOM)1.800,00
PREGLED ZA UTVRĐIVANJE POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI  SA TESTOM OPTEREĆENJA OD 12 DO 16 g.3.200,00
PREGLED ZA ODREĐIVANJE POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SA TESTOM OPTEREĆENJA PREKO 16g4.200,00
PREGLED ZA OCENJIVANJE POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SA TESTOM OPTEREĆENJA I KRVNOM SLIKOM
ZA UZRAST OD 12 DO 16 g.
3.500,00
PPREGLED ZA OCENJIVANJE POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SA TESTOM OPTEREĆENJA I KRVNOM SLIKOM
ZA UZRAST PREKO 16g
4.500,00
ERGOSPIROMETRIJSKO TESTIRANJE AEROBNOG KAPACITETA7.000,00
MOTORIČKA TESTIRANJA NA PLATFORMI3.000,00
ACSM TESTIRANJE REKREATIVACA7.000,00
PROCENA KONAČNE VISINE5.000,00
IDENTIFIKACIJA TALENATA8.000,00
ODREĐIVANJE TELESNOG SASTAVA3.000,00
KALORIMETRIJA SA ODREĐIVANJEM TELESNOG SASTAVA10.000,00
SPORTSKA ISHRANA I SUPLEMENTACIJA13.000,00

ORTOPEDIJA

PREGLED SPECIJALISTE ORTOPEDA4.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED SA ULTRAZVUČNIM PREGLEDOM6.000,00
MANUELNA REPOZICIJA ZGLOBOVA10.000,00
ULTRAZVUČNI PREGLED MEKIH TKIVA I ZGLOBOVA4.500,00
ULTRAZVUČNI PREGLED ZGLOBOVA – DVE REGIJE6.000,00
ULTRAZVUČNI PREGLED SA PUNKCIJOM ZGLOBA I INFILTRACIJOM + LEK8.000,00
PERIARTIKULARNA APLIKACIJA LEKA POD KONTROLOM ULTRAZVUKA + LEK3.500,00
APLIKACIJA ORTOZA3.500,00
PUNKCIONA BIOPSIJA POD KONTROLOM ULTRAZVUKApozovite
PUNKCIONA BIOPSIJA POD KONTROLOM RENDGENApozovite
PUNKCIONA BIOPSIJA POD KONTROLOM SKENERApozovite

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

SPECIJALISTIČKI PREGLED FIZIJATRA4.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED SA ULTRAZVUČNIM PREGLEDOM6.000,00
ULTRAZVUČNI PREGLED MEKIH TKIVA I ZGLOBOVA4.500,00
ULTRAZVUČNI PREGLED ZGLOBOVA DVE REGIJE6.000,00
ULTRAZVUČNI PREGLED SA PUNKCIJOM ZGLOBA I INFILTRACIJOM + LEK8.000,00
INTRAARTIKULARNA INFILTRACIJA LEKOVA POD KONTROLOM ULTRAVUKA + LEK3.500,00
PERIARTIKULARNA INFILTRACIJA LEKOVA POD KONTROLOM ULTRAZVUKA + LEK4.000,00

ULTRAZVUK SA KOLOR DOPLEROM

Ultrazvuk srca – ehokardiografija 5.000,00
Ultrazvuk zglobova 4.500,00
Ultrazvuk zglobova dve regije 6.500,00
Ultrazvuk mekih tkiva (mišići, tetive) 4.500,00
Ultrazvuk adomena 5.000,00
Ultrazvuk dojke 4.500,00
Ultrazvuk štitne žlezde 4.500,00
Ultrazvuk bubrega i prostate 4.500,00
Kolor dopler krvnih sudova vrata 4.500,00
Kolor dopler arterija ruku 4.500,00
Kolor dopler arterija ruku 4.500,00
Kolor dopler arterija i vena ruku 6.500,00
Kolor dopler arterja nogu 4.500,00
Kolor dopler vena nogu 4.500,00
Kolor dopler arterija i vena nogu 6.500,00

RENDGEN (RTG)

RTG Pluća i grudnog koša 3.000,00
RTG nativni abdomena 3.000,00
RTG nativni urotrakta 3.000,00
RTG zglobova (rame, lakat, ručni zglob, šaka, kukovi, sakroilijačni zglobovi, koleno, skočni zglob, stopalo) 3.000,00
RTG jednog segmenta kičme (vratna, torakalna, lumbosakralna) 3.000,00
RTG dugih kostiju (nadlaktice, podlaktice,natkolenica, potkolenica) 3.000,00
RTG glave (kraniogram) i sinusa 3.000,00
RTG dve regije 5.500,00
RTG tri regije 8.000,00
RTG onkološki paket (11 snimaka) 12.000,00

SKENER (MSCT)

MSCT IMIDŽING NEUROLOŠKIH, NEUROHIRURŠKIH, ORL, OFTALMOLOŠKIH I ORTOPEDSKIH OBOLJENJA
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) sa kontrastom 12.500,00
SKENER (MSCT) hipofize sa kontrastom (napomena : pregled hipofize se uvek radi sa iv.kontrastom) 12.500,00
SKENER (MSCT) paranazalnih i nosne šupljine bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) paranazalnih i nosne šupljine sa kontrastom 12.500,00
SKENER (MSCT) kostiju facijalnog masiva bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) kostiju facijalnog masiva sa kontrastom 12.500,00
SKENER (MSCT) temporalnih kostiju bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) temporalnih kostiju sa kontrastom 12.500,00
SKENER (MSCT) temporomandibularnih zglobova bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) temporomandibularnih zglobova sa kontrastom 12.500,00
SKENER (MSCT) orbite (očiju) bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) orbite (očiju) sa kontrastom 12.500,00
SKENER (MSCT) vratne (cervikalne) kičme bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) vratne  (cervikalne) kičme sa kontrastom 12.500,00
SKENER (MSCT) grudne (torakalne) kičme bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) grudne (torakalne) kičme sa kontrastom 12.500,00
SKENER (MSCT) slabinske (lumbalne) kičme bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) slabinske (lumbalne) kičme sa kontrastom 12.500,00
SKENER (MSCT) karlice sa kukovima bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) karlice sa kukovima sa kontrastom 13.500,00
SKENER (MSCT) ramena ili lakta ili kolena bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) ramena ili lakta ili kolena sa kontrastom 12.500,00
SKENER (MSCT) nadlaktice bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) nadlaktice sa kontrastom 12.500,00
SKENER (MSCT) podlaktice bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) podlaktice sa kontrastom 12.500,00
SKENER (MSCT) šake ili stopala bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) šake ili stopala sa kontrastom 12.500,00
SKENER (MSCT) zgloba (ručnog ili skočnog) bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) zgloba (ručnog ili skočnog) sa kontrastom 12.500,00
SKENER (MSCT) natkolenice bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) natkolenice sa kontrastom 12.500,00
SKENER (MSCT) potkolenice bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) potkolenice sa kontrastom 12.500,00
SKENER (MSCT) angiografija glave 13.500,00
SKENER (MSCT) angiografija vrata 13.500,00
SKENER (MSCT) angiografija glave i vrata 20.000,00
SKENER (MSCT) venografija glave 13.500,00
SKENER (MSCT) angiografija sa venografijom (angiovenografija) glave 20.000,00
PAKETI (VIŠE REGIJA I PREGLEDA ZAJEDNO)
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i temporalnih kostiju bez kontrasta 18.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i temporalnih kostiju sa kontrastom 20.000,00
SKENER (MSCT) temporalnih kostiju i paranazalnih i nosne šupljine bez kontrasta 18.000,00
SKENER (MSCT) temporalnih kostiju i paranazalnih i nosne šupljine sa kontrastom 20.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum), temporalnih kostiju i paranazalnih i nosne šupljine bez kontrasta 27.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum), temporalnih kostiju i paranazalnih i nosne šupljine sa kontrastom 28.000,00
SKENER (MSCT) kičme (2 segmenta) bez kontrasta 18.000,00
SKENER (MSCT) kičme (2 segmenta) sa kontrastom 20.000,00
SKENER (MSCT) kompletne kičme (3 segmenta) bez kontrasta 26.000,00
SKENER (MSCT) kompletne kičme (3 segmenta) sa kontrastom 28.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i angiografija glave (ANGIOPAKET 1) 22.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i angiografija glave i vrata (ANGIOPAKET 2) 28.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i venografija glave (VENOPAKET) 22.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i angiovenografija glave  (ANGIOVENOPAKET) 28.000,00
MSCT body imaging (vrat, toraks, abdomen, mala karlica, ekstremiteti)
SKENER (MSCT) koronarografija 26.000,00
Kalcijumski skor 9.000,00
SKENER (MSCT) angiografija grudnog koša 13.500,00
SKENER (MSCT) pulmoangiografija 13.500,00
SKENER (MSCT) angiografija abdomena 13.500,00
SKENER (MSCT) angiografija male karlice 13.500,00
SKENER (MSCT) angiografija donjih ekstremiteta 13.500,00
SKENER (MSCT) angiografija sa flebografijom 28.000,00
SKENER (MSCT) angiografija 2 segmenta 20.000,00
SKENER (MSCT) angiografija 3 segmenta 26.000,00
SKENER (MSCT) angiografija 4 segmenta 30.000,00
SKENER (MSCT) angiografija 5 segmenata 36.000,00
SKENER (MSCT) angiografija cerebralne/vrat/aorta/stopala i ruke 13.500,00
SKENER (MSCT) angiografija abdomena i male karlice 20.000,00
SKENER (MSCT) angiografija abdominalne aorte sa angiografijom donjih ekstremiteta 22.000,00
SKENER (MSCT) angiografija donjih ekstremiteta, aorte i male karlice 26.000,00
SKENER (MSCT) aortografija (torakalna + abdominalna aorta) 18.000,00
SKENER (MSCT) aortografija: torakalne aorte ILI abdominalne aorte 13.500,00
Pulmoangiografija + CT grudnog koša 20.000,00
Angiografija abdomena i male karlice + CT abdomena i male karlice 24.000,00
SKENER (MSCT) kolonografija – “virtuelna kolonoskopija” 22.000,00
SKENER (MSCT) urografija 22.000,00
SKENER (MSCT) grudnog koša bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) grudnog koša sa kontrastom 12.500,00
SKENER (MSCT) abdomena (jetra, slezina , bubrezi) bez kontrastom 10.000,00
SKENER (MSCT) abdomena (jetra, slezina , bubrezi) sa kontrastom 12.500,00
SKENER (MSCT) male karlice bez kontrasta (mokraćna bešika i genitalije) 10.000,00
SKENER (MSCT) male karlice sa kontrastom (mokraćna bešika i genitalije) 12.500,00
SKENER (MSCT) abdomena i male karlice 18.000,00
SKENER (MSCT) toraks + abdomen + mala karlica sa kontrastom 24.000,00
SKENER (MSCT) abdomen + mala karlica + kolonografija 28.000,00

FIZIKALNA TERAPIJA

FIZIKALNA TERAPIJA ZA ĐAKE I STUDENTE – PAKET (1h) 2.000,00
FIZIKALNA TERAPIJA  PAKET (1h ) 2.500,00
FIZIKALNA TERAPIJA + INDIBA/TECAR (1,5h) 3.500,00
FIZIKALNA TERAPIJA + KINEZITERAPIJA 3.500,00
KINEZITERAPIJA 1.500,00

MASAŽA

Relax masaža – 30 min 1.500,00
Relax masaža – 60 min 2.500,00
Relax masaža – 90 min 3.500,00
Savršena masaža posle dugog i stresnog dana, eliminišite svoj stres i tenziju, masaža slabijeg intenziniteta.
Terapeutska  masaža – 30 min 1.600,00
Terapeutska  masaža – 60 min 2.600,00
Terapeutska  masaža – 90 min 3.600,00
.Masaža koja će vam pomoći kod opuštanja mišića, intenzitet je između sportske i terapeutske masaže.
Sportska masaža – 30 min 1.800,00
Sportska masaža – 60 min 2.800,00
Sportska masaža – 90 min 3.800,00
Jača masaža koja se bazira na otklanjanju napetih mišića, bez obzira da li se bavili sportom ili ne.
Havajska masaža – 30 min 2.000,00
Masira se specifičnim pokretima podlaktice i laktova čime se podstiče relaksacija mišića i bolji protok energije. Uklanja napetost i bol. Jača masaža poput sportske.
Terapeutska + Šijacu masaža – 30 min 2.000,00
Terapeutska + Šijacu masaža – 60 min 3.200,00
Terapeutska + Šijacu masaža – 90 min 4.500,00
Masaža koja osobadja napetost u mišićima, šijacu masaža se bazira na istezanju mišica, telo se isteže i na taj način se oslobađa put prolaska energije.
Antistress masaža – 30 min 1.800,00
Antistress masaža – 60 min 2.800,00
Antistress masaža – 90 min 3.800,00
Masaža celog tela, intenzitet masaže je između relaksa i sportske, plus masaža stopala i glave koja dodatno pospešuje vašu relaksaciju.
Refleksologija stopala + Masaža lica i glave – 60 min 3.600,00
Bazirana na vitalnim tačkama na stopalima koje su povezane sa unutrašnjim organima, stimuliše rad tih organa i oslobađa prirodan tok energije u celom telu.
Prijatna masaža koja Vas oslobađa od napetosti i poboljšava izgled kože lica.
Refleksologija stopala + Masaža leđa – 60 min 3.000,00
Refleksologija stopala + Masaža leđa – 90 min 4.500,00
Bazirana na vitalnim tačkama na stopalima koje su povezane sa unutrašnjim organima, stimuliše rad organa i oslobađa prirodan tok energije u celom telu.
Terapeutska masaža koja otklanja napetost u leđima.
Deep tissue masaža – 30 min 1.800,00
Deep tissue masaža – 60 min 2.800,00
Deep tissue masaža – 90 min 3.800,00
Jaka i duboka masaža koja se koncentriše na otklanjanje mišićne tenzije, poboljšava mobilnost i oslobađa toksine uzrokovane umorom i preopterećenjem mišića.
Detoks masaža + Masaža lica – 90 min 6.500,00
Masaža sa pilingom i detox kremom.
Masaža trudnica – 60 min 3.000,00
Masaža celog tela, posebno delotvorna za opuštanje i relaksaciju otečenih nogu i napetih ramena.
Piling stopala + Refleksologija – 40 min 3.600,00
Noge se potope u vodu sa eukaliptus kupkom i uradi se piling stopala. Potom se radi stimulisanje tačaka na stopalima.
Kombinovana masaža – 30 min 2.000,00
Kombinovana masaža – 60 min 3.200,00
Kombinacija masaža po Vašem izboru.