CENOVNIK USLUGA

PREGLED LEKARA SPECIJALISTE5.000,00
KONTROLNI PREGLED SPECIJALISTE3.500,00
Subspecijalisticki pregled6.000,00
PREGLED PROFESORA KONSULTANTA6.000,00
Kontrolni pregled subspecijaliste i profesora (unutar mesec dana)4.500,00

KARDIOLOGIJA

SPECIJALISTIČKI PREGLED KARDIOLOGA sa EKG6.500,00
Pregled kardilologa sa EKG i ultrazvukom srca8.500,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED KARDIOLOGA SA TESTOM OPTEREĆENJA9.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED KARDIOLOGA SA TESTOM OPTEREĆENJA I ULTRAZVUKOM SRCA13.000,00
Ekspertski ultrazvuk srca8.000,00
ULTRAZVUK SRCA – EHOKARDIOGRAFIJA5.500,00
24h HOLTER EKG-a5.500,00
24h holter krvnog pritiska5.000,00
EKG IZVEŠTAJ BEZ PREGLEDA1.000,00
TEST OPTEREREĆENJA – ERGOTEST6.000,00
Kontrolni pregled kardiologa(tokom mesec dana)4.500,00
Kontrolni pregled kardiologa sa ultrazvukom srca6.000,00

PULMOLOGIJA

Pregled subspecijaliste Pulmologa6.000,00
Spirometrija3.000,00
Plućna difuzija – (koeficijent difuzije) transfer faktor i spirometrija9.000,00
Bronhodilatacioni (Ventolinski) test2.500,00
Kontrolni pregled Pulmologa (u okviru mesec dana od prvog pregleda)4.500,00

REUMATOLOGIJA

Pregled subspecijaliste reumatologa6.000,00
PREGLED SUBSPECIJALISTE REUMATOLOGA SA ULTRZVUCNIM PREGLEDOM8.500,00
PREGLED SUBSPECIJALISTE REUMATOLOGA SA ULTRAZVUCNIM PREGLEDOM DVE REGIJE9.500,00
Ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova jedna regija5.000,00
Ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova dve regije7.000,00
ULTRAZVUČNI PREGLED SA PUNKCIJOM ZGLOBA I INFILTRACIJOM + LEK8.500,00
INTRAARTIKULARNA INFILATRACIJA LEKA POD KONTROLOM ULTRAZVUKA BEZ PREGLEDA +LEK4.500,00
PERIARTIKULARNA INFILTRACIJA LEKA POD KONTROLOM ULTRAZVUKA BEZ PREGLEDA
+ LEK
4.500,00
Kontrolni pregled reumatologa4.500,00

ALERGOLOGIJA

SPECIJALISTČKI PREGLED ALERGOLOGA/IMUNOLOGA6.000,00
SPECIFIČNI RINOPROVOKACIONI TESTOVI2.000,00
Kozne probe na alergene3.500,00
SPIROMETRIJA3.000,00
Bronhodilatacioni (Ventolinski) test2.500,00
Kontrolni pregled alergologa (u toku mesec dana)4.500,00

GASTROENTEROLOGIJA SA HEPATOLOGIJOM

Subspecijalisticki pregled gastroentrohepatologa6.000,00
Pregled gastroenterologa sa ultrazvucnim pregledom abdomena8.500,00
Kontrolni pregled gastroenterohepatologa4.500,00
Kontrolni pregled sa ultrazvucnim pregedom abdomena6.000,00

ENDOKRINOLOGIJA

Subspecijalistiski pregled endokrinologa6.000,00
Analiza telesnog sastava inBody2.500,00
Kontrolna analiza telesnog sastava1.000,00
Subspecijalisticki pregled endokrinologa sa analizom telesnog sastava7.000,00
Odredjivanje ishrane po preporuci prof dr Vesne Dimitrijević Srecković i edukacija u prevenciji i lecenju metabolickih poremecaja i hronicnih bolesti10.000,00
Kontrolni pregled sa merenjem i evaluacijom rezultata propisanog programa8.000,00
Kontrolni pregled endokrinologa4.500,00

MEDICINA SPORTA

SISTEMATSKI PREGLEDI ZA OVERU TAKMICARSKE LEGITIMACIJE

PREGLED ZA UTVRDJIVANJE OPSTE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI (mladji od 12 godina, skolski sport)1.500,00
PREGLED ZA UTVRDJIVANJE POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SA PROSIRENOM ANTROPOMETRIJOM (obavezno za takmicare starije od 12 godina)2.000,00
PREGLED ZA UTVRDJIVANJE POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SA TESTOM OPTERECENJA (obavezno jednom godisnje za starije od 12 godina)3.500,00
KOMPLETNA KRVNA SLIKA (obavezno jednom godisnje)500,00
Analiza telesnog sastava inBody2.000,00
Kontrolna analiza telesnog sastava inBody1.000,00
Analiza telesnog sastava metodom merenja koznih nabora3.500,00
Ergospirometrijsko testiranje aerobnog kapaciteta8.000,00
MOTORIČKA TESTIRANJA NA PLATFORMI5.000,00
ACSM TESTIRANJE REKREATIVACA8.000,00
PROCENA KONAČNE VISINE6.000,00
IDENTIFIKACIJA TALENATA8.000,00
Kalorimetrija sa odredjivanjem bazalnog metabolizma i telesnog sastava10.000,00
Sportska suplementacija i program ishrane13.000,00

ISHRANA I METABOLIZAM

Analiza telesnog sastava metodom bioimpedance na aparatu inBody2.000,00
Analiza telesnog sastava metodom merenja koznih nabora3.500,00
Kalorimetrija sa odredjivanjem bazalnog metabolizma i telesnog sastava10.000,00
Izrada individualnog programa ishrane za mesec dana6.000,00
Sportska suplementacija i program ishrane13.000,00

ORTOPEDIJA

Pegled ortopeda6.000,00
MANUELNA REPOZICIJA ZGLOBOVA10.000,00
Intraartikularna aplikacija leka pod kontrolom ultrazvuka +lek3.500,00
Periartikularna aplikacija leka pod kontrolom ultrazvuka +lek3.500,00
Punkciona biopsija pog kontrolom (UZ;RTG;CT)pozovite

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

Specijalisticki pregled fizijatra sa odredjivanjem fizikalne terapije5.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED SA ULTRAZVUČNIM PREGLEDOM6.500,00
Specijalisticki pregled sa ultrazvucnim pregledom dve regije8.500,00
Ultrazvucni pregled mekih tkiva i zglobova jedna regija5.000,00
Ultrazvucni pregled mekih tkiva i zglobova dve regije7.000,00
ULTRAZVUČNI PREGLED SA PUNKCIJOM ZGLOBA I INFILTRACIJOM + LEK8.500,00
Intrartikularna injekcija pod kontrlom ultrazvuka bez pregleda + lek3.500,00
Periartikularna aplikacija leka pod kontrolom ultrazvuka +lek3.500,00
Kontrolni pregled fizijatra (tokom mesec dana)3.500,00

NEFROLOGIJA

Pregled subspecijaliste nefrologa6.000,00
Pregled nefrologa sa ultrazvukom bubrega8.500,00
Kontrolni pregled nefrologa4.500,00
Kontrolni pregled nefrologa sa ultrazvucnim pregledom6.000,00

UROLOGIJA

Pregled urologa6.000,00
Pregled urologa sa ultrazvukom urotrakta8.500,00
Pregled urologa sa ultrazvukom testisa8.500,00

NEUROLOGIJA

Pregled neurologa6.000,00
Kolor dopler (Color Duplex Scan) CDS krvnih sudova vrata5.000,00
Transkranijalni dopler (TCD) krvnih sudova glave6.000,00
Pregled neurologa sa Kolor Doplerom (CDS) krvnih sudova vrata8.500,00
Prgled neurologa sa transkranijalnim doplerom krvnih sudova glave(TDC)8.500,00
Pregled neurologa sa CDS i TDC krvnih sudova vrata i glave12.000,00
Kontrolni pregled neurologa4.500,00

NEUROHIRURGIJA

Pregled neurohirurga konsultanta6.000,00

KARDIOHIRURGIJA

Pregled subspecijaliste kardiohirurga6.000,00
Pregled kardiohirurga u postkovid sindromu
(EKG, Eho srca, Plucna difuzija i spirometrija, CT pluca, KKS, CRP, Ddimer)
26.000,00
Pregled dokumentacije i davanje misljenja za kardiohirursku operaciju12.000,00
Ekspertski pregled i preoperativna priprema za kardiohirursku operaciju
(RTG srca i pluca, Spirometrija, MSCT koronarografija, EHO srca i karotida)
50.000,00
Postoperativna evaluacija nakon kardiohirurske operacije24.000,00
Pregled operativnog reza i skidanje konaca sa previjanjem6.500,00

VASKULARNA HIRURGIJA

Pregled vaskularnog hirurga6.000,00
Pregled operativnog reza, previjanje, skidanje konaca6.500,00

ULTRAZVUK SA KOLOR DOPLEROM

Ultrazvuk srca – ehokardiografija 5.500,00
Ultrazvuk adomena 5.000,00
Ultrazvuk bubrega 5.000,00
Ultrazvučni pregled urotrakta i prostate 5.000,00
Ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova jedna regija 5.000,00
Ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova dve regije 7.000,00
Ultrazvučni pregled dojki 5.000,00
Ultrazvučni pregled štitne žlezde i mekih tkiva vrata 5.000,00
Ultrazvucni pregled limfnih cvorova jedne regije 5.000,00
Ultrazvucni pregled limfnih cvorova dve regije 7.500,00
Transkranijalni dopler (TDC) krvnih sudova glave 6.000,00
Kolor dopler krvnih sudova vrata 5.000,00
Kolor dopler krvnih sudova (arterije i vene) jedna regija 6.500,00
Kolor dopler krvnih sudova (arterije i vene) dve regije 9.000,00

RENDGEN (RTG)

RTG Pluća i grudnog koša 3.500,00
RTG nativni abdomena 3.500,00
RTG nativni urotrakta 3.500,00
RTG zglobova (rame, lakat, ručni zglob, šaka, kukovi, sakroilijačni zglobovi, koleno, skočni zglob, stopalo) 3.500,00
RTG jednog segmenta kičme (vratna, torakalna, lumbosakralna) 3.500,00
RTG dugih kostiju (nadlaktice, podlaktice,natkolenica, potkolenica) 3.500,00
RTG glave (kraniogram) i sinusa 3.500,00
RTG dve regije 6.000,00
RTG tri regije 9.000,00
RTG onkološki paket (11 snimaka) 12.000,00

SKENER (MSCT)

MSCT IMIDŽING NEUROLOŠKIH, NEUROHIRURŠKIH, ORL, OFTALMOLOŠKIH I ORTOPEDSKIH OBOLJENJA
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) hipofize sa kontrastom (napomena : pregled hipofize se uvek radi sa iv.kontrastom) 13.000,00
SKENER (MSCT) paranazalnih i nosne šupljine bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) paranazalnih i nosne šupljine sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) kostiju facijalnog masiva bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) kostiju facijalnog masiva sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) temporalnih kostiju bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) temporalnih kostiju sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) temporomandibularnih zglobova bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) temporomandibularnih zglobova sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) orbite (očiju) bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) orbite (očiju) sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) vratne (cervikalne) kičme bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) vratne  (cervikalne) kičme sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) grudne (torakalne) kičme bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) grudne (torakalne) kičme sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) slabinske (lumbalne) kičme bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) slabinske (lumbalne) kičme sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) karlice sa kukovima bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) karlice sa kukovima sa kontrastom 15.000,00
SKENER (MSCT) ramena ili lakta ili kolena bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) ramena ili lakta ili kolena sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) nadlaktice bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) nadlaktice sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) podlaktice bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) podlaktice sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) šake ili stopala bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) šake ili stopala sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) zgloba (ručnog ili skočnog) bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) zgloba (ručnog ili skočnog) sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) natkolenice bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) natkolenice sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) potkolenice bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) potkolenice sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) angiografija glave 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija vrata 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija glave i vrata 22.000,00
SKENER (MSCT) venografija glave 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija sa venografijom (angiovenografija) glave 22.000,00
PAKETI (VIŠE REGIJA I PREGLEDA ZAJEDNO)
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i temporalnih kostiju bez kontrasta 18.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i temporalnih kostiju sa kontrastom 20.000,00
SKENER (MSCT) temporalnih kostiju i paranazalnih i nosne šupljine bez kontrasta 18.000,00
SKENER (MSCT) temporalnih kostiju i paranazalnih i nosne šupljine sa kontrastom 20.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum), temporalnih kostiju i paranazalnih i nosne šupljine bez kontrasta 27.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum), temporalnih kostiju i paranazalnih i nosne šupljine sa kontrastom 28.000,00
SKENER (MSCT) kičme (2 segmenta) bez kontrasta 18.000,00
SKENER (MSCT) kičme (2 segmenta) sa kontrastom 20.000,00
SKENER (MSCT) kompletne kičme (3 segmenta) bez kontrasta 26.000,00
SKENER (MSCT) kompletne kičme (3 segmenta) sa kontrastom 28.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i angiografija glave (ANGIOPAKET 1) 22.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i angiografija glave i vrata (ANGIOPAKET 2) 28.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i venografija glave (VENOPAKET) 22.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) i angiovenografija glave  (ANGIOVENOPAKET) 28.000,00
MSCT body imaging (vrat, toraks, abdomen, mala karlica, ekstremiteti)
SKENER (MSCT) koronarografija 28.000,00
Kalcijumski skor 10.000,00
SKENER (MSCT) angiografija grudnog koša 15.000,00
SKENER (MSCT) pulmoangiografija 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija abdomena 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija male karlice 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija donjih ekstremiteta 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija sa flebografijom 28.000,00
SKENER (MSCT) angiografija 2 segmenta 22.000,00
SKENER (MSCT) angiografija 3 segmenta 28.000,00
SKENER (MSCT) angiografija 4 segmenta 34.000,00
SKENER (MSCT) angiografija 5 segmenata 40.000,00
SKENER (MSCT) angiografija cerebralne/vrat/aorta/stopala i ruke 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija abdomena i male karlice 22.000,00
SKENER (MSCT) angiografija abdominalne aorte sa angiografijom donjih ekstremiteta 22.000,00
SKENER (MSCT) angiografija donjih ekstremiteta, aorte i male karlice 26.000,00
SKENER (MSCT) aortografija (torakalna + abdominalna aorta) 22.000,00
SKENER (MSCT) aortografija: torakalne aorte ILI abdominalne aorte 15.000,00
Pulmoangiografija + CT grudnog koša 22.000,00
Angiografija abdomena i male karlice + CT abdomena i male karlice 24.000,00
SKENER (MSCT) kolonografija – “virtuelna kolonoskopija” 22.000,00
SKENER (MSCT) urografija 22.000,00
SKENER (MSCT) grudnog koša bez kontrasta 10.000,00
SKENER (MSCT) grudnog koša sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) abdomena (jetra, slezina , bubrezi) bez kontrastom 10.000,00
SKENER (MSCT) abdomena (jetra, slezina , bubrezi) sa kontrastom 13.000,00
SKENER (MSCT) male karlice bez kontrasta (mokraćna bešika i genitalije) 10.000,00
SKENER (MSCT) male karlice sa kontrastom (mokraćna bešika i genitalije) 13.000,00
SKENER (MSCT) abdomena i male karlice 18.000,00
SKENER (MSCT) toraks + abdomen + mala karlica sa kontrastom 24.000,00
SKENER (MSCT) abdomen + mala karlica + kolonografija 28.000,00

FIZIKALNA TERAPIJA

FIZIKALNA TERAPIJA ZA ĐAKE I STUDENTE – PAKET (1h) 2.000,00
FIZIKALNA TERAPIJA  PAKET (1h ) 2.500,00
FIZIKALNA TERAPIJA + INDIBA/TECAR (1,5h) 3.500,00
FIZIKALNA TERAPIJA + KINEZITERAPIJA 3.500,00
KINEZITERAPIJA 1.500,00

MASAŽA

Relax masaža – 30 min 1.500,00
Relax masaža – 60 min 2.500,00
Relax masaža – 90 min 3.500,00
Savršena masaža posle dugog i stresnog dana, eliminišite svoj stres i tenziju, masaža slabijeg intenziniteta.
Terapeutska  masaža – 30 min 1.600,00
Terapeutska  masaža – 60 min 2.600,00
Terapeutska  masaža – 90 min 3.600,00
.Masaža koja će vam pomoći kod opuštanja mišića, intenzitet je između sportske i terapeutske masaže.
Sportska masaža – 30 min 1.800,00
Sportska masaža – 60 min 2.800,00
Sportska masaža – 90 min 3.800,00
Jača masaža koja se bazira na otklanjanju napetih mišića, bez obzira da li se bavili sportom ili ne.
Havajska masaža – 30 min 2.000,00
Masira se specifičnim pokretima podlaktice i laktova čime se podstiče relaksacija mišića i bolji protok energije. Uklanja napetost i bol. Jača masaža poput sportske.
Terapeutska + Šijacu masaža – 30 min 2.000,00
Terapeutska + Šijacu masaža – 60 min 3.200,00
Terapeutska + Šijacu masaža – 90 min 4.500,00
Masaža koja osobadja napetost u mišićima, šijacu masaža se bazira na istezanju mišica, telo se isteže i na taj način se oslobađa put prolaska energije.
Antistress masaža – 30 min 1.800,00
Antistress masaža – 60 min 2.800,00
Antistress masaža – 90 min 3.800,00
Masaža celog tela, intenzitet masaže je između relaksa i sportske, plus masaža stopala i glave koja dodatno pospešuje vašu relaksaciju.
Refleksologija stopala + Masaža lica i glave – 60 min 3.600,00
Bazirana na vitalnim tačkama na stopalima koje su povezane sa unutrašnjim organima, stimuliše rad tih organa i oslobađa prirodan tok energije u celom telu.
Prijatna masaža koja Vas oslobađa od napetosti i poboljšava izgled kože lica.
Refleksologija stopala + Masaža leđa – 60 min 3.000,00
Refleksologija stopala + Masaža leđa – 90 min 4.500,00
Bazirana na vitalnim tačkama na stopalima koje su povezane sa unutrašnjim organima, stimuliše rad organa i oslobađa prirodan tok energije u celom telu.
Terapeutska masaža koja otklanja napetost u leđima.
Deep tissue masaža – 30 min 1.800,00
Deep tissue masaža – 60 min 2.800,00
Deep tissue masaža – 90 min 3.800,00
Jaka i duboka masaža koja se koncentriše na otklanjanje mišićne tenzije, poboljšava mobilnost i oslobađa toksine uzrokovane umorom i preopterećenjem mišića.
Detoks masaža + Masaža lica – 90 min 6.500,00
Masaža sa pilingom i detox kremom.
Masaža trudnica – 60 min 3.000,00
Masaža celog tela, posebno delotvorna za opuštanje i relaksaciju otečenih nogu i napetih ramena.
Piling stopala + Refleksologija – 40 min 3.600,00
Noge se potope u vodu sa eukaliptus kupkom i uradi se piling stopala. Potom se radi stimulisanje tačaka na stopalima.
Kombinovana masaža – 30 min 2.000,00
Kombinovana masaža – 60 min 3.200,00
Kombinacija masaža po Vašem izboru.