CENOVNIK USLUGA

PREGLED LEKARA SPECIJALISTE4.000,00
KONTROLNI PREGLED SPECIJALISTE3.500,00
PREGLED PROFESORA KONSULTANTA6.000,00

KARDIOLOGIJA

SPECIJALISTIČKI PREGLED KARDIOLOGA sa EKG5.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED PROFESORA KONSULTANTA6.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED KARDIOLOGA SA TESTOM OPTEREĆENJA8.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED KARDIOLOGA SA ULTRAZVUKOM SRCA8.000,00
ULTRAZVUK SRCA – EHOKARDIOGRAFIJA5.000,00
24h HOLTER EKG-a6.000,00
24h HOLTER ARTERIJSKOG PRITISKA5.000,00
EKG IZVEŠTAJ BEZ PREGLEDA1.000,00
TEST OPTEREREĆENJA – ERGOTEST6.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED KARDIOLOGA SA TESTOM OPTEREĆENJA I ULTRAZVUKOM SRCA12.000,00

REUMATOLOGIJA

SPECIJALISTIČKI PREGLED REUMATOLOGA4.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED PROFESORA KONSULTANTA6.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED SA ULTRAZVUČNIM PREGLEDOM5.500,00
ULTRAZVUČNI PREGLED MEKIH TKIVA I ZGLOBOVA4.000,00
ULTRAZVUČNI PREGLED ZGLOBOVA – DVE REGIJE6.000,00
ULTRAZVUČNI PREGLED SA PUNKCIJOM ZGLOBA I INFILTRACIJOM + LEK7.000,00
PERIARTIKULARNA APLIKACIJA LEKA POD KONTROLOM ULTRAZVUKA3.500,00

REGENERATIVNA MEDICINA

ACP/PRP METODA30.000,00
ORTOKIN130.000,00

ALERGOLOGIJA

SPECIJALISTČKI PREGLED ALERGOLOGA/IMUNOLOGA4.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED PROFESORA KONSULTANTA6.000,00
SPECIFIČNI RINOPROVOKACIONI TESTOVI1.500,00
KOŽNE PROBE3.000,00
SPIROMETRIJA2.000,00

MEDICINA SPORTA

PREGLED ZA UTVRĐIVANJE OPŠTE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI1.300,00
PREGLED ZA UTVRĐIVANJE OPŠTE ZDRAVSTVENE SPOSOBNSTI SA KS (KRVNOM SLIKOM)1.600,00
PREGLED ZA UTVRĐIVANJE POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI  SA TESTOM OPTEREĆENJA OD 12 DO 16 g.3.000,00
PREGLED ZA ODREĐIVANJE POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SA TESTOM OPTEREĆENJA PREKO 16g4.000,00
PREGLED ZA OCENJIVANJE POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SA TESTOM OPTEREĆENJA I KRVNOM SLIKOM
ZA UZRAST OD 12 DO 16 g.
3.500,00
PPREGLED ZA OCENJIVANJE POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SA TESTOM OPTEREĆENJA I KRVNOM SLIKOM
ZA UZRAST PREKO 16g
4.500,00
ERGOSPIROMETRIJSKO TESTIRANJE AEROBNOG KAPACITETA7.000,00
MOTORIČKA TESTIRANJA NA PLATFORMI3.000,00
ACSM TESTIRANJE REKREATIVACA7.000,00
PROCENA KONAČNE VISINE5.000,00
IDENTIFIKACIJA TALENATA8.000,00
ODREĐIVANJE TELESNOG SASTAVA3.000,00
KALORIMETRIJA SA ODREĐIVANJEM TELESNOG SASTAVA10.000,00
SPORTSKA ISHRANA I SUPLEMENTACIJA13.000,00

ORTOPEDIJA

PREGLED SPECIJALISTE ORTOPEDA4.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED SA ULTRAZVUČNIM PREGLEDOM5.500,00
MANUELNA REPOZICIJA ZGLOBOVA10.000,00
ULTRAZVUČNI PREGLED MEKIH TKIVA I ZGLOBOVA4.000,00
ULTRAZVUČNI PREGLED ZGLOBOVA – DVE REGIJE6.000,00
ULTRAZVUČNI PREGLED SA PUNKCIJOM ZGLOBA I INFILTRACIJOM + LEK7.000,00
PERIARTIKULARNA APLIKACIJA LEKA POD KONTROLOM ULTRAZVUKA + LEK3.500,00
APLIKACIJA ORTOZA3.500,00
PUNKCIONA BIOPSIJA POD KONTROLOM ULTRAZVUKA 
PUNKCIONA BIOPSIJA POD KONTROLOM RENDGENA 
PUNKCIONA BIOPSIJA POD KONTROLOM SKENERA 

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

SPECIJALISTIČKI PREGLED FIZIJATRA4.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED SA ULTRAZVUČNIM PREGLEDOM5.500,00
ULTRAZVUČNI PREGLED ZGLOBOVA4.500,00
ULTRAZVUČNI PREGLED MEKIH TKIVA/MIŠIĆA, TETIVA4.500,00
SPECIJALISTIČKI PREGLED SA ULTRAZVUČNIM PREGLEDOM I PUNKCIJOM ZGLOBA7.000,00
INTRAARTIKULARNA INFILTRACIJA LEKOVA POD KONTROLOM ULTRAVUKA + LEK3.500,00
PERIARTIKULARNA INFILTRACIJA LEKOVA POD KONTROLOM ULTRAZVUKA + LEK3.500,00

ULTRAZVUK SA KOLOR DOPLEROM

Ultrazvuk srca – ehokardiografija 5.000,00
Ultrazvuk zglobova 4.500,00
Ultrazvuk zglobova dve regije 6.500,00
Ultrazvuk mekih tkiva (mišići, tetive) 4.500,00
Ultrazvuk adomena 5.000,00
Ultrazvuk dojke 4.500,00
Ultrazvuk štitne žlezde 4.500,00
Ultrazvuk bubrega i prostate 4.500,00
Kolor dopler krvnih sudova vrata 4.500,00
Kolor dopler arterija ruku 4.500,00
Kolor dopler arterija ruku 4.500,00
Kolor dopler arterija i vena ruku 6.500,00
Kolor dopler arterja nogu 4.500,00
Kolor dopler vena nogu 4.500,00
Kolor dopler arterija i vena nogu 6.500,00

RENDGEN (RTG)

RTG Pluća i grudnog koša 3.000,00
RTG nativni abdomena 3.000,00
RTG nativni urotrakta 3.000,00
RTG zglobova (rame, lakat, ručni zglob, šaka, kukovi, sakroilijačni zglobovi, koleno, skočni zglob, stopalo) 3.000,00
RTG jednog segmenta kičme (vratna, torakalna, lumbosakralna) 3.000,00
RTG dugih kostiju (nadlaktice, podlaktice,natkolenica, potkolenica) 3.000,00
RTG glave (kraniogram) i sinusa 3.000,00
RTG onkološki paket (11 snimaka) 12.000,00

SKENER (MSCT)

SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) bez kontrasta 11.000,00
SKENER (MSCT) glave (mozak, endokranijum) sa kontrastom 13.500,00
SKENER (MSCT) orbite (očiju) bez kontrasta 11.000,00
SKENER (MSCT) orbite (očiju) sa kontrastom 13.500,00
SKENER (MSCT) temporalne kosti bez kontrasta 11.000,00
SKENER (MSCT) temporalne kosti sa kontrastom 13.500,00
SKENER (MSCT) temporomandibularnih zglobova bez kontrasta 11.000,00
SKENER (MSCT) temporomandibularnih zglobova sa kontrastom 13.500,00
SKENER (MSCT) vrata bez kontrasta 11.000,00
SKENER (MSCT) vrata sa kontrastom 13.500,00
SKENER (MSCT) grudnog koša bez kontrasta 11.000,00
SKENER (MSCT) grudnog koša sa kontrastom 13.500,00
SKENER (MSCT) abdomena (jetra, slezina , bubrezi) bez kontrastom 11.000,00
SKENER (MSCT) abdomena (jetra, slezina , bubrezi) sa kontrastom 13.500,00
SKENER (MSCT) male karlice bez kontrasta 11.000,00
SKENER (MSCT) male karlice sa kontrastom 13.500,00
SKENER (MSCT) kolena ili ramena bez kontrasta 11.000,00
SKENER (MSCT) kolena ili ramena sa kontrastom 13.500,00
SKENER (MSCT) nadlaktice bez kontrasta 11.000,00
SKENER (MSCT) nadlaktice sa kontrastom 13.500,00
SKENER (MSCT) podlaktice bez kontrasta 11.000,00
SKENER (MSCT) podlaktice sa kontrastom 13.500,00
SKENER (MSCT) šaka ili stopala bez kontrasta 11.000,00
SKENER (MSCT) šaka ili stopala sa kontrastom 13.500,00
SKENER (MSCT) zgloba /ručnog ili skočnog bez kontrasta 11.000,00
SKENER (MSCT) zgloba /ručnog ili skočnog sa kontrastom 13.500,00
SKENER (MSCT) potkolenica bez kontrasta 11.000,00
SKENER (MSCT) potkolenica sa kontrastom 13.500,00
SKENER (MSCT) kostiju lica i sinusa bez kontrasta 11.000,00
SKENER (MSCT) kostiju lica i sinusa sa kontrastom 13.500,00
SKENER (MSCT) kukova ili karlice bez kontrasta 11.000,00
SKENER (MSCT) kukova ili karlice sa kontrastom 13.500,00
SKENER (MSCT) male karlice bez kontrasta (mokraćna bešika i genitalije) 11.000,00
SKENER (MSCT) male karlice sa kontrastom (mokraćna bešika i genitalije) 13.500,00
SKENER (MSCT) abdomena i male karlice 20.000,00
SKENER (MSCT) toraks + abdomen + mala karlica sa kontrastom 26.000,00
SKENER (MSCT) abdomen + mala karlica + kolonografija 30.000,00
SKENER (MSCT) vratne kičme bez kontrasta 11.000,00
SKENER (MSCT) vratne kičme sa kontrastom 13.500,00
SKENER (MSCT) torakalne kičme bez kontrasta 11.000,00
SKENER (MSCT) torakalne kičme sa kontrastom 13.500,00
SKENER (MSCT) lumbalne kičme bez kontrasta 11.000,00
SKENER (MSCT) lumbalne kičme sa kontrastom 13.500,00
SKENER (MSCT) kičme (2 segmenta) bez kontrasta 20.000,00
SKENER (MSCT) kičme (2 segmenta) sa kontrastom 22.000,00
SKENER (MSCT) kompletne kičme (3 segmenta) sa kontrastom 26.000,00
SKENER (MSCT) koronarografija 28.000,00
Kalcijumski skor 10.000,00
SKENER (MSCT) angiografija glave 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija vrata 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija glave i vrata 22.000,00
SKENER (MSCT) angiografija grudnog koša 15.000,00
SKENER (MSCT) pulmoangiografija 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija abdomena 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija male karlice 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija donjih ekstremiteta 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija sa flebografijom 30.000,00
SKENER (MSCT) angiografija 2 segmenta 22.000,00
SKENER (MSCT) angiografija 3 segmenta 28.000,00
SKENER (MSCT) angiografija 4 segmenta 34.000,00
SKENER (MSCT) angiografija 5 segmenata 40.000,00
SKENER (MSCT) angiografija cerebralne/vrat/aorta/stopala i ruke 15.000,00
SKENER (MSCT) angiografija abdomena i male karlice 22.000,00
SKENER (MSCT) angiografija abdominalne aorte sa angiografijom donjih ekstremiteta 24.000,00
SKENER (MSCT) angiografija donjih ekstremiteta, aorte i male karlice 28.000,00
SKENER (MSCT) aortografija (torakalna + abdominalna aorta) 20.000,00
SKENER (MSCT) aortografija: torakalne aorte ILI abdominalne aorte 15.000,00
Pulmoangiografija + CT grudnog koša 22.000,00
Angiografija abdomena i male karlice + CT abdomena i male karlice 26.000,00
SKENER (MSCT) koronarografija + angiografija abdominalne aorte sa angiografijom donjih ekstremiteta 50.000,00
SKENER (MSCT) kolonografija – “virtuelna kolonoskopija” 24.000,00
SKENER (MSCT) urografija 24.000,00

FIZIKALNA TERAPIJA

FIZIKALNA TERAPIJA ZA ĐAKE I STUDENTE – PAKET (1h)2.000,00
FIZIKALNA TERAPIJA  PAKET (1h )2.500,00
FIZIKALNA TERAPIJA + INDIBA/TECAR (1,5h)3.500,00
FIZIKALNA TERAPIJA + KINEZITERAPIJA3.500,00
KINEZITERAPIJA1.500,00

MASAŽA

Relax masaža 30/60/90 min1.500,00/2.500,00/3.500,00 RSD

Savršena masaža  posle dugog i stresnog dana, elminišite svoj stres i tenziju, masaža slabijeg intenziniteta.
Terapeutska  masaža 30/60/90 min1.600,00/2.600,00/3.600,00 RSD
.Masaža koja će vam pomoći kod opuštanja mišića, intenzitet je između sportske i terapeutske masaže.
Sportska  masaža 30/60/90 min1.800,00/2.800,00/3.800,00 RSD
Jača masaža koja se bazira na otklanjanju napetih mišića, bez obzira da li se bavili sportom ili ne.
Havajska masaža 30/60/90min2.000,00/3.200,00/4.500,00 RSD
Masira se specifičnim pokretima podlaktice i laktova čime se podstiče relaksacija mišića i bolji protok energije. Uklanja napetost i bol. Jača masaža poput sportske.
Terapeutska + Šijacu masaža 30/60/90min2.000,00/3.200,00/4.500,00 RSD
Masaža koja osobadja napetost u mišićima, šijacu masaža se bazira na istezanju mišica, telo se isteže i na taj način se oslobađa put prolaska energije.
Antistress  masaža 30/60/90min1.800,00/2.800,00/3.800,00 RSD
Masaza celog tela,  intenzitet masaže je između relaksa i sportske, plus masaža stopala i glave koja dodatno pospešuje vašu relaksaciju.
Refleksologija stopala + Masaža lica i glave 60min3.600,00 RSD
Bazirana na vitalnim tačkama na stopalima koje su povezane sa unutrašnjim organima, stimuliše rad tih organa i oslobađa prirodan tok energije u celom telu.
Prijatna masaža koja Vas oslobađa od napetosti i poboljšava izgled kože lica.
Refleksologija stopala + Masaža leđa 60/90 min3.000,00/4.500,00 RSD
Bazirana na vitalnim tačkama na stopalima koje su povezane sa unutrašnjim organima, stimuliše rad organa i oslobađa prirodan tok energije u celom telu. 
 
Terapeutska masaža koja otklanja napetost u leđima.
Deep tissue masaža 30/60/90min1.800,00/2.800,00/3.800,00  RSD
Jaka i duboka masaža koja se koncentriše na otklanjanje mišićne tenzije, poboljšava mobilnost i oslobađa toksine uzrokovane umorom i preopterećenjem mišića.
Detoks masaža + Masaža lica 90 min6.500,00 RSD
Masaža sa pilingom i detox kremom.
Masaza trudnica 60 min3.000,00 RSD
Masaža celog tela, posebno delotvorna za opuštanje i relaksaciju otečenih nogu i napetih ramena.
Piling stopala + Refleksologija  40min3.600,00 RSD
Noge se potope u vodu sa eukaliptus kupkom i uradi se piling stopala. Potom se radi stimulisanje tačaka na stopalima.
Kombinovana masaza 30/60min2.000,00/3.200,00 RSD
Kombinacija masaža po Vašem izboru.