Search
Close this search box.

Dr Voin Brković

Internista – nefrolog

UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

 • Akutna i hronična oboljenja bubrega

 • Glomerulske bolesti

 • Oboljenja bubrega u sklopu sistemskih bolesti

 • Kalkuloza bubrega

USLUGE

 • Nefrološki pregled

 • EHO sonografski pregled abdomena i urotrakta

 • CDS krvnih sudova ruku u sklopu pripreme za kreiranje AVF

 • CDS renalnih arterija

 • Biopsija bubrega

Radno iskustvo:

 1. Opšta bolnica Negotin – Služba hitne medicinske pomoći i Odeljenje interne medicine
 2. Klinika za nefrologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije
 3. Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu

 

Obrazovanje:

 1. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – osnovne studije
  2010. Akademske specijalističke studije iz kardiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Begradu.
 2. Specijalizacija iz Interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 3. Doktorkse studije iz nefrologije – pohadjam, Medicinski fakultet Univerziteta u Begradu.
 4. Subspecijalizacija nefrologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Begradu.

 

Autor je i koautor više članaka u domaćim i stranim časopisima, kao i poglavlja u knjigama i udžbenicima.