Search
Close this search box.

KARDIOHIRURGIJA

Kardiohirurgija je medicinska disciplina koja se bavi operativnim lecenjem oboljenja kardiovaskularnog sistema.

Nakon predhodne dijagnostike tipa i stepena oboljenja i adekvatne procene ucinka operativnog lecenja pristupa se pripremi za planiranu kardiohirursku operaciju.

Najcesca oboljenja koja zahtevaju operativno lecenje su :

 • Oboljenja srcanih zalistaka
 • Koronarna bolest
 • Angina pectoris
 • Akutni infarkt miokarda
 • Aneurizmatska prosirenja aorte i mnoga druga

Hirurske intervencije se vrse na samom srcu i srcanim zaliscima, na krvnim sudovima koji ishranjuju sam srcani misic i krvnim sudovima koji ulaze i izlaze iz srca.

Tipovi kardiohirurskih operacija mogu biti na otvorenom srcu ili endovaskularne procedure.

Takodje se rade ugradnja stentova u krvne sudove arterektomija, ugradnja pejsmejkera pa sve do transplantacije srca.

U nasoj ustanovi postoji formiran “tim za srce”
Njega cine kardiolog, kardiohirurg, anasteziolog ali i kardiolog i fizijatar koji se bave kardioloskom rehabilitacijom nakon kardiohirurskih zahvata.

Uspeh lecenja ovakvih pacijenata sa oboljenjima kardiovaskularnog sistema zasniva se na preciznoj dijagnostici stanja postavljanju realnih ciljeva i nacina operativnog lecenja. Preoperativna priprema i postoperativna rehabilitacija su neizostavni segmen uspesnog izlecenja i povratka pacijenta u svakodnevne aktivnosti.

Kardiologija - Pregled subspecijaliste kardiohirurga - Poliklinika Fizikus

USLUGE:

 • Konsultativni pregled subspecijaliste kardiohirurga
 • Preoperativni pregled izvrsenih dijagnostickih procedura
 • Pistavljanje indikacija za odredjenu kardiohirursku intervenciju
 • Preoperativna priprema
 • Upoznavanje pacijenta sa koristima rizicima od izvrsene operacije
 • Postoperativna kontrola
 • Postoperativna rehabilitacija