Search
Close this search box.

Doc dr sci med Martin Popevic

Specijalista medicine rada, Somnolog

UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

  • medicina spavanja – somnologija

USLUGE

  • poremećaji disanja u spavanju
  • drugi poremećaji sna
  • hrkanje
  • sleep apnea

Dr Martin (Branko) Popević, rođen je 27. 04.1977. godine u Beogradu. Diplomirao je 2001. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,80. Magistar kardiologije. Specijalista medicine rada. Somnolog.

Od 2010. godine intenzivno uključen u proučavanje poremećaja disanja u spavanju, pre svega sindroma opstruktivne apneje u spavanju i njihovog uticaja na radnu sposobnost profesionalnih vozača. Od 2011. godine, koautor i učesnik projekta „Značaj rane dijagnostike sindroma opstruktivne apneje u spavanju kod vozača profesionalaca koji upravljaju motornim vozilima“ 2011-. Projekat je odobren i finansiran od strane Ministarstva Nauke Republike Srbije. U junu 2012. godine završava Central European Advanced Sleep training course- Hungarian Sleep Society, Budapest, Hungary.  2016. godine je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Pospanost, sindrom opstruktivne apneje u spavanju i saobraćajni traumatizam kod vozača profesionalaca“.  U oktobru 2022. godine stekao zvanje Somnologa – Eksperta u oblasti medicine sna od strane Evropskog udruženja za istraživanje sna (European Sleep research Society, ESRS)

Trenutno radi kao Docent na katedri Medicina rada i kao lekar specijalista medicine rada u Institutu za medicinu rada Vojnomedicinske akademije u Beogradu. Autor je i koautor više naučnih radova u domaćim i stranim časopisima iz oblasti poremećaja disanja u spavanju i uticaja na zdravlje i radnu sposobnost. Učesnik je domaćih i međunarodnih projekata Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Član je Evropskog udruženja za istraživanje sna (ESRS), međunarodnog udruženja medicine rada (ICOH) i aktivan član Srpskog lekarskog društva. Jedan je od članova osnivača Srpskog somnološkog društva (http://www.sss.rs/), nacionalnog naučno-stručnog neprofitabilnog udruženja čiji je cilj unapređenje svih aspekata proučavanja i promocije kako normalnog spavanja tako i bolesti spavanja.

Govori engleski jezik, nemački jezik.