Search
Close this search box.

dr spec Nebojša Matejić

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

Sve vrste povreda koštanog, zglobnog i mišićng tkiva. Rehabilitacija pacijenata kao nastavak ortopedskog lečenja, uključujući i stanja nakon implantacija endoproteza zgloba ramena, kuka kolena i rana postoperativna rehabilitacija nakon opertivnog lečenja povreda i degenerativnih oboljenja zglobova.

Stanja nakon povreda lokomotornog sistema u sportu.

USLUGE

  • Fiziklani pregled muskuloskeletnog sistema kod svih vrsta pacijenata, ( uključujući i pacijente sa amputacijom nekog od ekstremiteta ili delova ekstremiteta, obzirom na iskustvo u radu sa protetisanim pacijentima ).

  • Lečenje i rehabilitacija pacijenata pre i nakon operativnog lečenja bolnih stanja i kompresivnih sindroma nerava gornjih i donjih ekstremiteta.

  • Intraartikularne infiltracije lekova.

  • Aplikacije lekova paravertebralno.

Rođen 1965 god u Kraljevu, Srbija

  • 1990 Doktor medicine – diploma medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini.
  • Specijalizacija Fizikalna medicina i rehabilitacija Medicinski fakultet Beograd 1995 god.
  • 1994 ECPD for Traditional Chinese medicine–Acupuncture and Su-Jok: Specialista za akupunkturu i Su-Jok akupunkturu, škola pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
  • 1996 Obuka za laser terapiju, „European Centre for Peace and Development of the University for Peace Established by the United Nations-ECPD“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
  • 2007 završene Magistarske studije ,,Efekat elektromagnetnog polja u rehabilitaciji kod preloma radijusa na tipičnom mestu,,
  • 2019 završene Doktorske studije iz fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom  fakultetu Univerziteta-Priština,  ,,Efekat balneoterapije na ishod rehabiltacionog     programa kod pacijenata sa osteoartrozom kolena,,

 

Radno iskustvo

Kao specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije radim u Institutu za ortopedske bolesti Banjica Pre toga radio u Inst za rehablitaciju Sokobanjska, bolnica Selters, Zavodu za ortotiku i protetiku Beograd i specijlnoj bolnici za rehabilitaciju ,,Termal,, u Vrdniku. 

Kao lekar specijalista za fiizikalnu medicinu i rehabilitaciju na odeljenju neurološke rehabilitacije spec bol Selters u Mladenovcu organizovao sam i vodio lečenje pacijenata sa cerebrovaskularnim bolestima, pacijente sa polimorfizmom lokomotornog sistema i lečenje pacijenata sa ugrađenim protezama zglobova kuka i kolena, ramena.