Search
Close this search box.

Asist. dr Aleksandar Janićijević

Specijalista neurohirurgije

UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

 • Cerebrovaskularna neurohirurgija
 • Degenerativna oboljenja kicmenog stuba
 • Kompresivne radikulopatije
 • Neuroonkologija

USLUGE

 • Specijalisticki pregled neurohirurga
 • Dijagnostika, medikamentno i hirursko lecenje degenerativnih oboljenja kicmenog stuba
 • Dijagnostika i hirursko lecenje kompresivnih radikulopatija, pareza i paraliza perifernih nerava
 • Dijagnostika i hirursko lecene oboljenja kicmenog diska – protruzije i diskus hernije
 • Zaposlen na klinici za neuroirurgiju Univerzitetskog klinickog centra Srbije od 2010. godine
 • Specijalisticki ispit polozio sa odlicnim uspehom
 • Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranio specijalisticki akademski rad na temu ” Kavernomi mozdanog stabla, klinicke karakteristike i hirurski pristup. “
 • Usavrsavao se za minimalno invazivnu neurohirurgiju  u Pekingu, Republika Kina