PULMOLOGIJA

Osnovna funkcija disajnog sistema je odrzavanje normalnog nivoa kiseonika i ugljen-dioksida u arterijskoj krvi, da bi se zadovoljile metabolicke potrebe organizma u stanju mirovanja i pri fizickoj aktivnosti. Disajni sistem nisu samo pluca vec i druga razlicita tkiva i organi koji moraju da fnkcionisu kao skladna celina. Tu spada i zid grudnog kosa  sa misicima udisacima i izdisacima, nervni sistem i plucni krvotok. Plucna funkcija se moze podeliti u četiri faze:
 • plućna ventilacija
 • distribucija – raspodela udahnutog vazduha
 • membranska ili plućna difuzija (alveolokapilarna razmena)
 • plućna perfuzija (plućni krvotok)
Napredak nauke i tehnologije omogućio je razvoj novih dijagnostičkih procedura koje daju uvid u svaku od nabrojanih faza. Time je omogućena identifikacija mesta patoloske promene a samim tim i uzroka poremećaja plućne funkcije kao celine. Prepoznavanje i kvantifikacija mesta i stepena oštećenja nam omogućava bolju i adekvatniju terapiju. U našoj ustanovi bavimo se dijagnostikom i terapijom, uključujuci i fizikalnu terapiju, svih oboljenja disajnog sistema. Dijagnostikujemo i lečimo bolesti gornjih disajnih puteva. Vršimo ispitivanje plućne ventilacije, plućne difuzije i plućne cirkulacije. Takođe dijagnostikujemo i lečimo sve vrste restriktivnih i opstruktivnih bolsti pluća, astme i zapaljenjskih bolesti pluća (pneumonije). U našem dijagnostičkom centru obavljamo MSCT skener i Rendgen dijagnostiku svih oboljenja pluća, plućne maramice, medijastinuma i grudnog kosa kao i poremećaje plućne cirkulacije. Posebno ističemo dijagnostiku i terapiju svih uzroka plućne fibroze, plućne hipertenzije i drugih intersticijalnih oboljenja pluća.
Senior hispanic man man testing breathing function by spirometry

USLUGE U PULMOLOGIJI:

 • Subspecijalistički pregled interniste – pulmologa
 • Auskultacija pluća
 • Ispitivanje plućne ventilacije – spirometrija
 • Ispitivanje plućne difuzije
 • Bronho provokacioni i bronhodilatacioni testovi
 • Ergospirometrijsko testiranje
 • Rendgen pluća i grudnog koša
 • MCST Skener pluća i grudnog koša
 • MSCT pulmoangiogrfija
 • Plućna rehabilitacija