VESTI

BLOG

SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO

O ISTORIJI MEDICINE JOVAN APOSTOLOVIĆ, prvi srpski lekar Aćim Medović (1815 – 1893.) Osnivanje i značaj Srpskog lekarskog društva za razvoj medicine u Srbiji Osnivanje

Read More »

PLUĆNA FIBROZA

BOLESTI – SAVET PLUĆNA FIBROZA Pod plućnom fibrozom podrazumeva se zadebljanje i stvrdnjavaje plućnog intersticijuma novostvorenim vezivnim tkivom. To je progresivan proces u kome se intersticijumski

Read More »

Alergije! Bolesti XXI veka

Alergije – Bolesti XXI veka Šta su to alergije? Alergija ili preosetljivost je u osnovi prenaglašen odgovor imunskog sistema našeg organizma na supstance iz spoljne

Read More »

SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO

O ISTORIJI MEDICINE JOVAN APOSTOLOVIĆ, prvi srpski lekar Aćim Medović (1815 – 1893.) Osnivanje i značaj Srpskog lekarskog društva za razvoj medicine u Srbiji Osnivanje

Read More »

PLUĆNA FIBROZA

BOLESTI – SAVET PLUĆNA FIBROZA Pod plućnom fibrozom podrazumeva se zadebljanje i stvrdnjavaje plućnog intersticijuma novostvorenim vezivnim tkivom. To je progresivan proces u kome se intersticijumski

Read More »

Alergije! Bolesti XXI veka

Alergije – Bolesti XXI veka Šta su to alergije? Alergija ili preosetljivost je u osnovi prenaglašen odgovor imunskog sistema našeg organizma na supstance iz spoljne

Read More »