Search
Close this search box.

KARDIOLOGIJA

Kardiologija je grana interne medicine koja se bavi problemima vezanim za srce i krvne sudove. Najčešći simptomi i tegobe koje ukazuju na kardiovaskularna oboljnja su:
 • Povišen krvni pritisak
 • Zamaranje i nedostatak vazduha pri naporu
 • Bol u grudima pri hodu ili fizičkoj aktivnosti
 • Nepravilan ili ubrzan rad srca
 • Kašalj i otežano disanje u ležećem položaju
 • Oticanje potkolenica

USLUGE U KARDIOLOGIJI:

 • Kardiološki pregled subspecijaliste
 • EKG u miru
 • EKG u naporu – ergotest ili test opterećenja
 • Ultrazvuk srca –  ehokardiografija
 • 24h holeter EKG
 • 24h holter pritiska
 • Ergospirometrijsko testiranje kardiopulmonalnog kapaciteta
 • Skener (MSCT) koronarografija
 • Skener (MSCT) aortografija
 • Skener (MSCT) angiografije krvnh sudova glave,vrata i ekstremiteta
 • Skener (MSCT) pulmoangiografija
 • Dijagnostika i terapija povišenog krvnog pritiska
 • Dijagnostika i terapija  angine pectoris
 • Dijagnostika i terapija srčane slabosti
 • Dijagnostika i terapija oboljenja srčanih zalistaka
Kardiologija - Ultrazvučni pregled - Poliklinika Fizikus

Ultrazvučni pregled

Ehokardiografija (ultrazvučni pregled) srca predstavlja jednu od najkompletnijih i najinformativnijih dijagnostičkih metoda kojom se mogu odrediti debljina zida leve komore, proceniti masa miokarda i dijagnostikovati razna patološka stanja. Primena ultrazvuka srca sa kolor doplerom je neophodna u procenjivanju zdravstvenog stanja pacijenata sa sumnjom ili već dijagnostikovanom kardiovaskularnom bolešću.

Kardiologija - Holter aparat - Poliklinika Fizikus

Holter aparat

Holter aparat se nosi oko pojasa i registruje srčane otkucaje, tokom svakodnevnih aktivnosti (holter EKG) ili krvi pritisak (holter PRITISKA) Holter se koristi u cilju detekcije kardiovaskularnih odgovora na uobičajene aktivnosti tj. otkrivanja suptilnih poremećaja srčanog ritma (npr. pretkomorska fibrilacija, paroksizmalna tahikardija) ili oscilacija krvnog pritiska (u cilju dijagnostike hipertenzije) koji ne mogu da se uoče pri klasičnim testiranjima u kliničkim uslovima.

Kardiologija - Ergospirometrija - Poliklinika Fizikus

Ergospirometrija

Ergospirometrija se koristi za procenu stanja kardiovaskularnog sistema tokom napora. Ovaj test, omogućava ocenjivanje funkcionalnog kapaciteta kardiovaskularnog, pulmonalnog i metaboličkog sistema za vršenje rada. Ergospirometrija se koristi u svrhu prevencije, terapije i rehabilitacije u različitim biomedicinskim disciplinama kao što su medicina sporta, pulmologija i kardiologija.