Search
Close this search box.
PoliklinikaFizikus_dr_Ana_Petkovic

dr Ana Petković

Specijalista radiologije

UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

  • Imidžing kardiovaskularnog sistema i onkološki imidžing multidetektorskom kompjuterizovanom tomografijom

USLUGE

  • MDCT koronarografija
  • MDCT angiografija aorte, ekstremiteta i parenhimskih organa
  • MDCT grudnog koša, abdomena i karlice
  • MDCT urografija

Zaposlena u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije od 2010. godine u Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu, a od 2018. godine u Odeljenju za stereotaksičnu radiohirurgiju – Iks nož.

Obrazovanje:

  • godine završila Osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • godine završila postdiplomske studije iz oblasti radiologija i nuklearna medicina na temu ultrazvučne dijagnostike primarnog hiperparatireoidizma
  • godine položila specijalistički ispit iz radiologije sa odličnim uspehom