Search
Close this search box.

prof dr Dragan Tomić

Specijalista interne medicine, gastroenterolog i hepatolog

UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

USLUGE

  • gastroenterološki i hepatološki pregledi (bolesti jednjaka, želuca, tankog i debelog creva, pankreasa, jetre, žučne kese i žučnih puteva)
  • tumačenje laboratorijskih i drugih analiza iz oblasti kliničke gastroenterologije i hepatologije
  • savremeno lečenje Helicobacter Pylori infekcije
  • utvrđivanje indikacija za dodatne dijagnostičke procedure
  • saveti i preporuke za dalju terapiju
  • ultrazvučni pregled abdomena
  • kolor-dopler ultrasonografija krvnih sudova abdomena, posebno kolor-dopler portnog sistema
  • gastroskopija

Osnovne studije: Medicinski fakultet u Beogradu, prosečna ocena 9,69

Magisterijum: Medicinski fakultet u Beogradu, 1988. “Morfološka i funkciona dijagnostika portne hipertenzije”

Doktorat: Medicinski fakultet u Beogradu, 1997. “Procena pravca i protoka krvi u dovodnom venskom sistemu jetre u toku hemodinamskih poremećaja u oboljenjima jetre”

Specijalizacija: Specijalistički ispit iz  Interne medicine : Medicinski fakultet u Beogradu , 1988.

Uža specijalizacija:  Gastroenterologija i hepatologija: Medicin. fakultet, Ministarstvo zdravlja, 2008.

Sadašnje zvanje: redovni profesor interne medicine, 2013.

 

STRUČNONAUČNI RAD

Prof. Tomić je autor i koautor u 193 naučno-stručna rada. Analiza objavljenih radova i celokupnog stručnog i naučnog angažmana, ukazuje na bogato kliničko iskustvo i široko interesovanje u oblasti gastroenterologije i hepatologije. Objavljeni radovi profilišu Prof. Tomića kao priznatog  stručnjaka u oblasti dijagnostike i lečenja oboljenja jetre, pankreasa, žučnih puteva kao i dijagnostike lezija creva i želuca.

Prof. Tomić je bio član Republičke Komisije za medicinsku tehnologiju pri Ministarstvu zdravlja kao i član vladine Agencije za lekove i medicinska sredstvau u Odseku za kliničke studije lekova. Sada je član Komisije za medicinska sredstva Agencije za lekove.  Prof. Tomić  je bio uključen u veliki broj međunarodnih kliničkih studija inovativnih lekova za pojedine značajne gastroenterološke i hepatološke bolesti.