Search
Close this search box.

Dr Aleksandar Đorđević

Specijalista ortopedije sa traumatologijom, onkolog

UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

 • Ortopedska onkologija

USLUGE

 • Specijalistički pregled ortopeda
 • Dijagnostika i lečenje sportskih povreda
 • Dijagnostika i lečenje hroničnih bolnih sindroma lokomotornog aparata
 • Dijagnostika i lečenje degenerativnog oboljenja velikih zglobova
 • Punkcija zglobova
 • Punkcione biopsije pod kontrolom ultrazvuka/rendgena/skenera
 • Manuelna repozicija iščašenja zglobova
 • Aplikacije ortoza
 • Razvojne anomalije skeleta
 • Dijabetesno stopalo i druga neuroortopedska oboljenja
 • Zapaljenska oboljenja lokomotornog aparata
 • Tumori lokomotornog aparata

Rođen 19. 09. 1966., Jagodina, Srbija

Obrazovanje

Studirao Medicinski fakultet u Beogradu 1986-1998.

Diplomirao Februar 1992. sa prosečnom ocenom 9,75

Specijalizacija

Ortopedska hirurugija i traumatologija, Medicinski fakultet u Beogradu, Institut za ortopediju Banjiica 1983-1998.
Specijalistički ispit maj 1998. sa odličnim uspehom

Subspecijalizacija

Shands University Hospital Gainesville, Fl,USA 1999. Fellow in orthopadic oncology
Muenster Universitaetsspital Deutchland, 2000., Orthopadishe onkologie

Radno iskustvo

Odeljenje ortopedske onkologije IOHB Banjica 1998. –
Lečenje tumorskih i tumorima sličnih lezija lokomotornog aparata svih lokalizacija osim kičmenog stuba.