NAŠ TIM

Naš tim čine medicinski stručnjaci sa višedecenijskim iskustvom, svi školovani na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Pored osnovnih studija svi su specijalisti jedne ili više medicinskih specijalnosti i subspecijalnosti, magistri i doktori medicinskih nauka. 

Bez obzira na različite specijalnosti sve nas povezuje isti koncept, optimizam i prisnost sa pacijentima.

mr sc dr med. Miloš Obrenović

Osnivač i direktor poliklinike

Prof. dr sci. med. Sergej M. Ostojić

Medicinski direktor za istraživanje i razvoj

Prim. Dr sc. med. Olivera Ilić Stojanović

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije - Subspecijalista reumatologije

Ass dr sci med Rajica Stošović

Specijalista interne medicine, specijalista alergolog i klinički imunolog

Mr Sci, Dr Ana Karadžić

Internista, kardiolog Klinika za kardilogiju KCS

prof dr Branislava Ivanović

internista, kardiolog - Klinika za kardiologiju Kliničkog centra srbije, načelnik odeljenja

Dr Aleksandar Đorđević

Specijalista ortopedije sa traumatologijom, onkolog

Prim. dr sci Aleksandra Milićević Kalašić

Specijalista neuropsihijatrije

Sanja Potić Ristić

manuelni terapeut maser