Search
Close this search box.

NAŠ TIM

Naš tim čine medicinski stručnjaci sa višedecenijskim iskustvom, svi školovani na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Pored osnovnih studija svi su specijalisti jedne ili više medicinskih specijalnosti i subspecijalnosti, magistri i doktori medicinskih nauka. 

Bez obzira na različite specijalnosti sve nas povezuje isti koncept, optimizam i prisnost sa pacijentima.

PoliklinikaFizikus_mr sc dr med. Miloš Obrenović

mr sc dr med. Miloš Obrenović

Osnivač i direktor poliklinike

Prof. dr sci. med. Sergej M. Ostojić

Medicinski direktor za istraživanje i razvoj

Prim. Dr sc. med. Olivera Ilić Stojanović

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije - Subspecijalista reumatologije

Doc dr sci med Rajica Stošović

Specijalista interne medicine, specijalista alergolog i klinički imunolog

Mr Sci, Dr Ana Karadžić

Internista, kardiolog Klinika za kardilogiju KCS

prof dr Branislava Ivanović

internista, kardiolog - Klinika za kardiologiju Kliničkog centra srbije, načelnik odeljenja

Dr Aleksandar Đorđević

Specijalista ortopedije sa traumatologijom, onkolog

Prim. dr sci Aleksandra Milićević Kalašić

Specijalista neuropsihijatrije

Prof Dr Vesna Dimitrijević Srećković

Specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije

prof dr med Živan V. Maksimović

vaskularni hirurg

Dr Oliver Radmili

specijalista radiologije

Prim. dr sci. med dr Mladen J. Kočica

Specijalista opšte hirurgije, Subspecijalista kardiohirurgije

Asist. dr Milica Karadžić Kočica

Specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije

PoliklinikaFizikus_MilosGrujic

Asist. dr Milos Grujić

Specijalista kardiohirurgije

PoliklinikaFizikus_dr_Ana_Petkovic

dr Ana Petković

Specijalista radiologije

PoliklinikaFizikus_IGOR_ĐORIĆ

Klinički Asistent Dr Sci Med Igor Đorić

Specijalista radiologije

PoliklinikaFizikus_dr-sc-med-Mojsije-Andjic

dr sc med Mojsije Anđić

Specijalista interne medicine, kardiolog.

PoliklinikaFizikus_Doc dr sc med Predrag Ostojić

Doc dr sc med Predrag Ostojić

Specijalista interne medicine, subspecijalista reumatologije

Prof dr sci med Toplica Lepić

Specijalista neurologije

Sanja Potić Ristić

manuelni terapeut maser

PoliklinikaFizikus_DraganMirkov

prof dr Dragan Mirkov

Fakultet sporta i fizickog vaspitanja

Asist. dr Aleksandar Janićijević

Specijalista neurohirurgije

PoliklinikaFizikus_Dr Milan Grujić

dr Milan Grujić

Specijalista interne medicine - pulmolog

dr Siniša Čavić

Specijalista radiologije

Aleksandar Mlinar

Rendgen tehnicar

PoliklinikaFizikus_Katarina_Lekic

Katarina Lekić

Medicinski tehnicar

PoliklinikaFizikus_Jasmina Obrenović

Jasmina Obrenović

Rukovodilac sektora nemedicinskih poslova

PoliklinikaFizikus_Doc dr Valdamer Štajer

Doc dr Valdemar Štajer

Fakultet sporta i fizickog vaspitanja Novi Sad

dr Ivan Anđelković

Specijalista radiologije

dr sc Nebojša Matejić

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

dr Biljana Mitrić

Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

prof dr Dragan Tomić

Specijalista interne medicine, gastroenterolog i hepatolog

dr Ljiljana Timotijević

Specijalista pneumoftiziolog

Dr Voin Brković

Internista – nefrolog

dr Oleg Krneta

Spinalni ortoped

dr Igor Zagorujčenko

Specijalista ortopedije sa trumatologijim

dr Goran Milivojevic

Internista - hematolog

Doc dr sci med Martin Popevic

Specijalista medicine rada, Somnolog