NAŠ TIM

Naš tim čine medicinski stručnjaci sa višedecenijskim iskustvom, svi školovani na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Pored osnovnih studija svi su specijalisti jedne ili više medicinskih specijalnosti i subspecijalnosti, magistri i doktori medicinskih nauka. 

Bez obzira na različite specijalnosti sve nas povezuje isti koncept, optimizam i prisnost sa pacijentima.

mr sc dr med. Miloš Obrenović

Osnivač i direktor poliklinike

Prof. dr sci. med. Sergej M. Ostojić

Medicinski direktor za istraživanje i razvoj

Prim. Dr sc. med. Olivera Ilić Stojanović

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije - Subspecijalista reumatologije

Doc dr sci med Rajica Stošović

Specijalista interne medicine, specijalista alergolog i klinički imunolog

Mr Sci, Dr Ana Karadžić

Internista, kardiolog Klinika za kardilogiju KCS

prof dr Branislava Ivanović

internista, kardiolog - Klinika za kardiologiju Kliničkog centra srbije, načelnik odeljenja

Dr Aleksandar Đorđević

Specijalista ortopedije sa traumatologijom, onkolog

Prim. dr sci Aleksandra Milićević Kalašić

Specijalista neuropsihijatrije

Prof Dr Vesna Dimitrijević Srećković

Specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije

prof dr med Živan V. Maksimović

vaskularni hirurg

Dr Oliver Radmili

specijalista radiologije

Prim. dr sci. med dr Mladen J. Kočica

Specijalista opšte hirurgije, Subspecijalista kardiohirurgije

Asist. dr Milica Karadžić Kočica

Specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije

Asist. dr Milos Grujić

Specijalista kardiohirurgije

dr Ana Petković

Specijalista radiologije

Klinički Asistent Dr Sci Med Igor Đorić

Specijalista radiologije

Dr sc med Mojsije Anđić

Specijalista interne medicine, kardiolog.

Doc dr sc med Predrag Ostojić

Specijalista interne medicine, subspecijalista reumatologije

Prof dr sci med Toplica Lepić

Specijalista neurologije

Sanja Potić Ristić

manuelni terapeut maser