Search
Close this search box.
PoliklinikaFizikus_MilosGrujic

Asist. dr Milos Grujić

Specijalista kardiohirurgije

UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

  • Hirurška revaskularizacija srca
  • Hirurgija oboljenja srčanih zalistaka
  • Hirurgija ushodne aorte i luka aorte
  • Hirurgija perikarda i srčanih tumora
  • Kombinovane kardiohirurške procedure

USLUGE

  • Preoperativni kardiohirurški pregled i postavljanje indikacija za operaciju
  • Preoperativna procena i upoznavanje pacijenta sa rizicima od operacije
  • Učešće u donošenju konzilijarnih odluka o modalitetima lečenja (“Tim za srce”)
  • Preoperativna priprema pacijenata za kardiohirurško lečenje
  • Postoperativna kontrola kardiohirurških pacijenata