Search
Close this search box.

TECAR TERAPIJA

Neinvazivni prenos visokofrekventne elektromagnetne energije radiotalasa koji  direktno povećavaju temperaturu ciljanih dubokih tkiva.
TECAR terapija prestavlja poslednju inovaciju u oblasti fizikalne terapije. 
Biološko dejstvo ispoljava na tri načina :
– aktivira ćelijsku biostimulaciju
– stimuliše mikrocirkulaciju (vazodilatacija)
– pospešuje metaboličku aktivaciju ćelija (termički efekat)
 
TECAR terapija se primenjuje u dva metoda:
 
Kapacitivna metoda deluje na površnija meka tkiva kao što su mišići, krvni i limfni sudovi
Rezistivna metoda deluje na tkiva većeg otpora igustine  kao što su kosti, hrskavice, tetive
U procesu savlađivanja kontraktura i povećanju obima pokrerta terapija postiže najbolje efekte i metoda je izbora.
TECAR terapija - Poliklinika Fizikus Beograd