Search
Close this search box.

Dr Oliver Radmili

specijalista radiologije

UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

  • specijalista radiologije

USLUGE

  • CDS UZ aorte, karličnih i arterija donjih ekstremiteta
  • Doppler indeksi (ABI, ASPI)
  • CDS UZ karotidnih i vertebralnih arterija
  • CDS UZ površinskih i dubokih vena
  • Ultrasonografija koštano-zglobnog sistema, mekih tkiva vrata, abdomena, dojki i aksila…

Dr Oliver Radmili, specijalista radiologije, zaposlen na Klinici za vaskularnu i endovakularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije.

Prevashodno se bavi ultrazvučnom i MDCT dijagnostikom bolesti kardiovaskularnog sistema.

Autor je i koautor više članaka u domaćim i stranim časopisima, kao i poglavlja u knjigama i udžbenicima.