Search
Close this search box.
PoliklinikaFizikus_Doc dr sc med Predrag Ostojić

Doc dr sc med Predrag Ostojić

Specijalista interne medicine, subspecijalista reumatologije - Master menadzer u sistemu zdravstvene zastite (FON)

UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

 • Sistemska skleroza
 • Sistemske bolesti vezivnog tkiva
 • Reumatoidni artritis 
 • Zapaljenski reumatizam
 • Terapija bola u reumatologiji

USLUGE

 • Subspecijalstički reumatološki pregled
 • Artrocenteza (punkcija zgloba) sa intrartikularnom primenom lekova
 • Dijagnostika i terapija Reumatoridnog i drugih artritisa
 • Dijagnostika i terapija Sistemske skleroze
 • Dijagnostika i terapija Sistemskih bolesti vezivnog tkiva

ZAPOSLEN U:

Institut za Reumatologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Resavska 69, 11000 Beograd, Srbija

RADNO MESTO:                            

2014 – 2021
Pomoćnik direktora za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku

2011 – 2018
Asistent na katedri za internu medicinu i reumatologiju

2018 – dalje
Docent na katedri za internu medicinu i reumatologiju

2010 – dalje
Načelnik bolničkog V odeljenja

2004 – dalje
Specijalista interne medicine – reumatolog

OBRAZOVANJE:

 1. Doktor medicine (MD)
  Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 1. Magisterijum (reumatologija)
  Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 1. Specijalizacija iz interne medicine
  Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 1. Uža specijalizacija iz reumatologije
  Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 1. Doktorska disertacija (reumatologija)
  Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 1. Master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite
  Medicinski fakultet i Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

PROFESIONALNO ISKUSTVO:

Odeljenski lekar, Institut za reumatologiju

 1. (tri meseca) Odeljenje reumatologije, Bolnica Carregi, Firenca, Italija
 2. (tri meseca) Odeljenje za infekcije i inflamaciju, Opšta bolnica, Southampton, Velika Britanija

2004 – dalje                                        

Specijalista interne medicine i reumatologije, Institut za reumatologiju, Beograd

OBLAST NAUČNOG RADA:

Sistemska skleroza (oštećenje krvnih sudova, pluća i bubrega, ocena težine bolesti). Magistarska teza – ”Ocena težine bolesti i funkcijske sposobnosti bolesnika sa sistemskom sklerozom”, Doktorska disertacija – ”Dijagnostika ranog alveolitisa kod bolesnika sa sistemskom sklerozom metodom indukovanog sputuma”. Rana dijagnoza hroničnih artritisa (bio nacionalni koordinator projekta Ministarstva i Instituta za reumatologiji – ”Uspostavljanje zdravstvene mreže za rano otkrivanje i lečenje bolesnika sa hroničnim artitisoma (reumatoidnim artritisom i spondiloartritisoma) u Srbiji sa ciljem prevencije invaliditeta i očuvanja radne sposobnosti” (2012-2014). Komorbiditeti (depresija, anksioznost, koronarna insuficijencije i insulinska rezistencija) u reumatskim bolestima, terapija bola u reumatologiji.

PUBLIKACIJE:                               

Više od 80 naučnih radova objavljenih na stučnim sastancima u zemlji i inostranstvu, u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima. 29 članaka objavljenih u celini u časopisima koji se citiraju u Current Contents-u i Medline-u, od toga je prvi autor 20 članaka.

ČLANSTVO U STRUČNIM UDRUŽENJIMA

Udruženje reumatologa Srbije (UReS), Evropska liga za borbu protiv reumatizma (EULAR), Evropsko udruženje za istraživanje sistemske skleroze (EUSTAR), Osnivač i član Udruženja Master menadžera u sistemu zdravstvene zaštite (MZZM).

ZNANJE JEZIKA

Engleski i nemački