Search
Close this search box.

KINEZITERAPIJA

Kineziterapija - Poliklinika Fizikus Beograd
Kineziterapija predstavlja terapiju pokretom u svrhu lečenja i uspostavljanja optimalnog funkcionisanja sistema za kretanje.
Predstavlja jednu od najvažnijih komponenti medicinske rehabilitacije.
Može se reći da nema funkcionalnog oporavka bez kineziterapije.
Pored funkcionalnog oporavka sistema za kretanje, kineziterapija kao terapija pokretom dovodi do angažovanja kardiovaskularnog, respiratornog i metaboličko-edokrinog sistema.

TERAPIJSKI EFEKTI KINEZITERAPIJE SU:

  • povećanje mišićnenage i elastičnosti
  • povećanje obima pokreta 
  • poboljšanje funkcionalne sposobnosti kardiorespirastornog sistema
  • Olakšanje (facilitacija) nervne sprovodljivosti
  • poboljšanje crkulacije i smanjenje krvnog pritiska
  • ubrzanje lokalnog metabolizma isghrane i trofike tkiva
  • limfna i venska drenaža
  • oporavak oštećene motorne šeme pokreta i koordinacije
kineziterapija - terapija pokretom