Search
Close this search box.

dr Igor Zagorujčenko

Specijalista ortopedije sa trumatologijim

UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

 • Rekonstruktivna i onkoloska hirurgija
 • Artroplastika
 • Traumatologija
 • Hirurgija ramenog i lakatnog zgloba

USLUGE

 • Specijalisticki pregled ortopeda
 • Dijagnostika i terapija degenerativnih oboljenja lokomotornog sistema
 • Dijagnostika i lecenje povreda ramenog i lakatnog zgloba
 • Manuelna repozicija iscasenja zglobova
 • Punkcije zglobova
 • Dijagnostika sportskih povreda
 • Profesionalni status:

  • 6 meseci lekarskog staža na Klinici za Ortopedsku Hirurgiju i Traumatologiju UKCS, Višegradska 26
  • 2006-2012 na Odeljenju Artroplastike (Klinika za Ortopedsku Hirurgiju i Traumatologiju UKCS) kod Prof.dr Gorana Tulića
  • 2012-2014 na Odeljenju za Rekonstruktivnu i Onkološku Hirurgiju (Klinika za Ortopedsku Hirurgiju i Traumatologiju UKCS) kod Prof.dr Gorana Tulića
  • 2014-2019 na Odeljenju Traumatologije kod Prof.dr Radovana Manojlovića (Klinika za Ortopedsku Hirurgiju i Traumatologiju UKCS)
  • 2019- Odeljenje za Hirurgiju ramena kod dr Miroslava Milenkovića i Ass.dr Marka Ilića (Klinika za Ortopedsku Hirurgiju i Traumatologiju UKCS
  • Od 2007. dežurstva u ortopedskoj ambulanti UKCS.
  • Samostalno obavaljao operacije (elektivne i traumu).

   

  Učešće u naučno istraživačkim radovima:

  • Koautor rada “Aktuelni pristup u tretmanu subtrohanternih preloma femura”
  • Autor postera “Prelomi proksimalnog dela humerusa” /SOTA 2014
  • Učesnik u radu “Funkcionalni rezulatati hirurškog lečenja rupture deltoidnog ligamenta kao komponente SER IV preloma talokruralnog zgloba”/SOTA 2016
  • Učesnik u radu “Primarna artroplatika valgusno deformisanih kolena” /SOTA 2016
  • Predavač na konresu SOTA-e 2016.godine na temu “Rezultati neoperativnog lečenja subtalarnog isčašenja”
  • Koautor članka “Acromioclavicular joint injuries treatment”,VOJNOSANITETSKI PREGLED, (2022), vol. 79 br. 1, str. 81-85

   

  Članstvo u profesionalnim udruženjima:

  • Lekarska komora Srbije
  • Srpska Ortopedsko Traumatološka Asocijacija SOTA
  • Udruženje za Rame i Lakat

   

  Ostale profesionalne aktivnosti:

  • 2015 jedan od šefova lekarskog tima na Svetskom prvenstvu i Kik Boksu
  • 2019-2020 lekar FK Čukarički
  • 2022- lekar FK Žarkovo
  • 2020- lekar po pozivu Force center Rehab (ambulanta za fizikalnu medicinu)