Search
Close this search box.

MAGNETOTERAPIJA

Pod magnetoterapijom se podrazumeva primena konstantnog i promenljivog mangnetnog polja niske frekvencije radi lečenja.
Zahvaljujući izrazitom biostimuativnom dejstvu na sve ćelije organizma, magnetoterapija se primenjuje u najširem spektru oboljenja i povreda skeletnomišićnog sistema.
Superiorna je kod zarastanja preloma i stvaranja koštanog kalusa nakon ortopedskih operacija. Pored regenerativnog ispoljava i antizapaljensko, mirelaksantno i analgetsko djstvo.
Uz intrferentne struje magnetoterapija je jedini izbor kod metalnih implantata kada su druge terapije kontraindikovane a uz to mogu se primenjivti preko gipsanih imobilizacija u ranoj fazi rehabilitacije.
MAGNETOTERAPIJA - Poliklinika Fizikus Beograd