Search
Close this search box.

FIZIKALNA TERAPIJA

U ovoj  ordinaciji  se primenjuje  multimodalni  pristup  lečenja i rehabilitacije  za  koji  postoje  jasni dokazi  o efikasnosti  i neškodjivosti.  

Pored primene  najsvaremenijih    fizikalnih  agenasa  i  metoda  za  koje  je  naučno  dokazanao  da  daju  rezulate, od suštinskog je značaja  znanje  i   iskustvo doktora specijaliste fizikalne i rehabilitacione medicine  kome će  koji  agens propisati  i u kakvom doznom režimu. 

Ne  postoji  jedinstven  pristup  za  sve  pacijetne.  Individualna osobenost svakog pacijenta, mnogobrojni  komorbiditeti,  medikamentozna terapija koju pacijent svakodnevno koristi, kao i trenutno kliničko stanje pacijenta  su glavne odrednice  odabira ne samo specifićčnih agenasa   i  doznih režima za svakog pacijenta ponaosob,  već i medikamentozne terapije koja je u 21 veku često nezaobilazna komponenta  lečenja.

Naš  glavni moto je  osloboditi pacijenta bola i vratiti pokret  u što kraćem roku  na  najbezbedniji  način za pacijenta.

FIZIKALNA TERAPIJA - Poliklinika Fizikus Beograd

U OBLASTI FIZIKALNE TERAPIJE VRŠE SE SLEDEĆE USLUGE:

  • Svi oblici elektroterapija uključujući u elektrostimulaciju mišića
  • Primena visokofrekvtne  mikrotalasne elektroterapije  radiofrekvencama
  • Ultrazvuk i sonoforeza
  • Niskoenergetska laserototerapija  uz strogo individualizovane dozne režime 
  • Magnetoterapija
  • Kineziterapija
  • Termoterapija i mehanoterapija  ( vakusak, ručna masaža )