Search
Close this search box.

Prof. dr sci. med. Sergej M. Ostojić

Medicinski direktor za istrazivanje i razvoj | specijalista medicine sporta

UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

 • fiziologija fizičke aktivnosti
 • ishrana i metabolizam
 • mitohondrijalna medicina
 • uticaj nutritivnih i farmakoloških agenasa na mitohondrijalnu disfunkciju
 • energetski metabolizam mozga i skeletnih mišića
 • uticaj faktora rizika na pojavu hroničnih nezaraznih bolesti
 

USLUGE

 • Mitohondrijalna medicina
 • Procena nutritivnog unosa
 • Antropometrija i telesni sastav
 • Indirektna kalorimetrija
 • Programiranje ishrane
 • Suplementacija
 • Ergospirometrija
 • Motorička testiranja
 • Procena predispozicije za bavljenje sportom
 • Procena konačne visine i biološkog sazrevanja
Redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, šef Laboratorije za primenjenu fiziologiju i ishranu (www.appliedbioenergetics.org).
Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, post-doktorsko usavršavanje i kontinuirana medicinska edukacija iz oblasti ishrane i metabolizma (Univerzitet Harvard) i mitohondrijalne medicine (Medicinski fakultet Mayo klinike).
Profesor na doktorskim studijama Medicinskog fakulteta u Beogradu i gostujući profesor na Univerzitetu Centralne Floride, Univerzitetu u Rimu i Univerzitetu u Pečuju. Trenutno se bavi istraživanjem efekata nutritivnih, farmakoloških i fizioloških agenasa na mitohondrijalnu (dis)funkciju i energetski metabolizam mozga i skeletnih mišića, i analiziranjem faktora rizika za pojavu hroničnih nezaraznih bolesti kod opšte populacije.
Autor ili ko-autor 229 naučnih članaka, 185 pozivnih predavanja i saopštenja na naučnim kongresima, 25 poglavlja u knjigama i 14 monografija. Član je Američkog koledža lekara, Američkog društva za ishranu, Američkog društva za fiziologiju i Društva za mitohondrijalnu medicinu. Konsultant u Poliklinici Fizikus od 2005. godine i rukovodilac Centra za mitohondrijalnu medicinu poliklinike.