Search
Close this search box.

REGENERATIVNA MEDICINA

Regenerativna medicina je nova medicinska oblast koja koristi autologne to jest sopstvene komponenente krvi, ćelije i tkiva u cilju stimulacije fizioloskih procesa i podsticanje regeneracije ili reparacije ciljanog tkiva.

Zapaljenska i  degenerativna oboljenja koštano zglobnog sistema, povrede mišića, tetiva i ligamenata uspešnije i brže se leče ovom biološkom terapijom a bez primene lekova i drugih hemijskih supstanci.

REGENERATIVNA MEDICINA OBUHVATA NEKOLIKO METODA LEČENJA

 • Terapiju sopstvenim (autolognim) serumom – ORTHOKIN
 • Plazmu obogaćenu trombocitima – PRP/ACP  
 • Matične ćelije
 • Obzirom da se isključivo koristi sopstvena krvi ili ćelije ova terapija, nema neželjenih dejstava.

ORTOKIN

Ortokin (Orthokin) terapijski sistem predstavlja jednistven način lečenja bolova u zglobovima kao i povreda ligamenata i mišića, bez dodataka lekova ili drugih stranih supstanci. Ova metoda lečenja je u potpunosti biološka i ne koristi ništa drugo osim vlastitih endogenih proteina i faktora zarastanja. Terapije je u upotrebi od 1997. godine i trenutno je u lečenju svojih pacijenata primenjuje više od 500 licenciranih hirurga-ortopeda, fizijatara, neurohirurga, neurologa, anesteziologa i sportskih lekara u svetu, sa visokim stepenom uspešnosti.

Ortokin terapija se temelji na specifičnim supstancama u telu bolesnika, pa se stoga vrlo dobro prihvata bez sporednih efekata.

Na početku procesa Ortokin terapije, uzima se krv pacijenta i obrađuje se u posebnim uslovima. Tako obrađen serum, obogaćen blokatorima upale i faktorima zarastanja, vraća se periodično u obliku injekcija u oboleli region.

NAPOMENA:

Ovaj tretman se ne preporučuje ukoliko pacijent boluje od akutne infekcije ili ima temperaturu, ukoliko je pacijent imao proliv u poslednja tri dana, ukoliko je uzimao antibiotike protekle nedelje ili je bio vakcinisan u poslednje 4 nedelje. Preporučuje se da se Ortokin terapija uvek primenjuje kod pacijenata sa stabilnim zdravstvenim stanjem.

Uzimanje krvi

Obrada uzete krvi

Injekcija

PLAZMA OBOGAĆENA TROMBOCITIMA -  PRP ILI AUTOLOGNA KONDICIONIRAN PLAZMA - ACP

Ova metoda regenerativne medicine predstavlja korišćenje dela krvne plazme koncentrovane krvnim pločicama ili trombocitima.

Ovakva plazma sadrži veliiku koncentraciju faktora rasta koji se u najvećoj meri nalaze u trombocitima. Faktori rasta su prirodni proteini koji učestvuju u obnavljanju oštećenog ili obolelog tkiva. Da bi se to postiglo krv pacijenta se centrifugira i na taj način koncentruju trombociti a odvajaju ostale krvne ćelije  kao što su crvena i bela krvna zrnca. Dobijeni koncentrat se ubrizgava na povređeno mesto pod kontrolom ultrazvuka. Trombociti nakon ubrizgavanja oslobađaju faktore rasta koji ubrzavaju procese reparacije oštećenog tkiva, 

Indikacije za primenu PRP/ACP

 • Degenerativne promene hrskavice i oštećenja meniskusa
 • Parcijalne rupture mišića, ligamenata i tetiva
 • Upalna stanja tetiva i tetivnih pripoja – tendinopatije i entezopatije
 • Estetska medicina
 • Regneracija kože, ožiljci i keloidi

Kontraindikacije za primenu PRP/ACP

 • Maligna oboljenja
 • Sistemske autoimune bolesti 
 • Akutna infektivna stanja
 • Primena kortikosteroida 4-6 nedelja pre tretmana
 • Antikoagulantna terapija
 • Primena nesteroidnih antiinflamatornih lekova poslednjiih 7 dana