Search
Close this search box.

prof. dr sc med Branislava Ivanović

internista, kardiolog – Klinika za kardiologiju Kliničkog centra srbije

UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

 • Infektivni miokarditis
 • Arterijska hipertenzija
 • Oboljenja srčanih zalistaka

USLUGE

 • kardiološki pregled sa EKG
 • kolordopler ehokardiografija – ultrazvuk srca
 • ergometrijsko testiranje – test opterećenja
 • 24h holter EKGa
 • 24h holeter krvnog pritiska
 • dijagnostika i terapija arterijske hipertenzije
 • dijagnostika i terapija zapaljenskih oboljenja srca i srčane kese
 • dijagnostika i terapija oboljenja srčanih zalistaka
 • dijagnostika i terapija srčane slabosti
 • dijagnostika i terapija ishemijske bolesti srca i koronarnih arterija