FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

Središnji deo poliklinike Fizikus predstavlja centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.
Veliki broj reumatoloških i ortopedskih oboljenja, sportskih povreda kao i trauma koštanozglobnog sistema zahteva adekvatnu fizikalnu terapiju i rehabilitacioni postupak.
Nakon adekvatne multidisciplinarne dijagnostike sledi sprovođenje fizikalne terapije integrisane sa kineziterapijom i rehabilitacionim tretmanom.
Na ovu fazu se nadovezuje testiranje funkcionalnog kapaciteta i određivanje telesnog sastava.
Na osnovu predhodnih rezultata vrši se izrada individualnog programa fizičke aktivnosti, programa ishrane i suplementacije.
 
Po završenom lečenju sprovodi se ocenjivanje postignutih rezultata daju smernice za dalje aktivnosti i propisuju potrebni programi održanja i unapređenja postignutih rezultata.
Doctor or Physiotherapist working examining treating injured leg of athlete male patient

U OBLASTI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE VRŠE SE SLEDEĆE USLUGE:

 • Specijalistički pregled fizijatra
 • Ultrazvučni pregled zglobova
 • Ultrazvučni pregled mekih tkiva/mišića,tetiva
 • Pukcija zglobova
 • Intraartikularna infiltracija lekova pod kontrolom ultravuka
 • Periartikularna infiltracija lekova pod kontrolom ultrazvuka
 • Intraartikularna infiltracija PRP/ACP pod kontrolom ultrazvuka
 • Intraartikularna aplikacija ORTOKIN pod kontrolom ultrazvuka
 • Intraartiklarna infiltracija KOLAGENA pod kontrolom ultrazvuka
 • Periartikularna aplikacija Kolagena pod kontrolom ultrazvuka
 • Intraartikularna aplikacija Hijalurona pod kontrolom ultravuka