Search
Close this search box.

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

Središnji deo poliklinike Fizikus predstavlja centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.
Veliki broj reumatoloških i ortopedskih oboljenja, sportskih povreda kao i trauma koštanozglobnog sistema zahteva adekvatnu fizikalnu terapiju i rehabilitacioni postupak.
Nakon adekvatne multidisciplinarne dijagnostike sledi sprovođenje fizikalne terapije integrisane sa kineziterapijom i rehabilitacionim tretmanom.
Na ovu fazu se nadovezuje testiranje funkcionalnog kapaciteta i određivanje telesnog sastava.
Na osnovu predhodnih rezultata vrši se izrada individualnog programa fizičke aktivnosti, programa ishrane i suplementacije.
 
Po završenom lečenju sprovodi se ocenjivanje postignutih rezultata daju smernice za dalje aktivnosti i propisuju potrebni programi održanja i unapređenja postignutih rezultata.
FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA - Poliklinika Fizikus Beograd

U OBLASTI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE VRŠE SE SLEDEĆE USLUGE:

  • Specijalistički pregled fizijatra
  • Ultrazvučni pregled zglobova
  • Ultrazvučni pregled mekih tkiva/mišića,tetiva
  • Pukcija zglobova
  • Intraartikularna infiltracija lekova pod kontrolom ultravuka
  • Periartikularna infiltracija lekova pod kontrolom ultrazvuka