Search
Close this search box.

Mr Sci, Dr Ana Karadžić

Internista, kardiolog Klinika za kardilogiju KCS

UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

  • Ishemijska bolest srca (angina pektoris, infarkt srca)
  • Srčana insuficijencija
  • Arterijska hipertenzija

USLUGE

  • Kardiološki pregled sa EKG-om
  • EHO srca
  • Holter EKG
  • Holter pritiska
  • ERGO test

Radno iskustvo
1994.- Urgentna Kardiologija, Klinika za Kardiologiju, Univerzitetskog Klinickog Centra Srbije
2000.-2004. Medical escort za IOM

Obrazovanje
1991. – Doktor medicine, Medicinski fakultet u Beogradu
1998. – Specijalista interne medicine, Medicinski fakultet u Beogradu
2014. – Magistar medicinskih nauka (MrSci), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2016. – Kardiolog,,  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Članstvo u domaćim i međunarodnim lekarskim udruženjima

– Uruženje kardiologa Srbije
– Evropsko udruženje kardiologa
– Radna grupa  Evropskog udruženja  kardiologa za koronarnu patofiziologiju i mikrocirkulaciju

Dostignuća i priznanja
Ucesnik vise klinickih studija, kurseva i obuka iz oblasti interne medicine i kardiologije

Strani jezici
Engleski