Search
Close this search box.
PoliklinikaFizikus_IGOR_ĐORIĆ

Klinički Asistent Dr Sci Med Igor Đorić

Specijalista radiologije

UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

  • Imidžing neuroloških, neurohirurških, otorinolaringoloških, oftalmoloških i otropedskih oboljenja multidektorskom kompjuterizovanom tomografijom (MDCT)

USLUGE

  • MDCT endokranijuma
  • MDCT  hipofize
  • MDCT paranazalnih i nosne šupljine i kostiju facijalnog masiva
  • MDCT orbita
  • MDCT temporalnih kostiju
  • MDCT angiografija glave i vrata
  • MDCT cervikalne, thorakalne, lumbosakralne kičme, karlice i zglobova

OBRAZOVANJE

MEDICINSKI FAKULTET Univerziteta u Beogradu

Dr med. (prosek 9,46) 1999. god.

Magistar med.nauka 2004. god. (“VREDNOST KOMPJUTERIZOVANE TOMOGRAFIJE (CT) GRUDNOG KOŠA U ODREĐIVANJU STADIJUMA KARCINOMA BRONHA”)

Specijalista radiologije 2006. god.

Doktor med.nauka 2016. god. („ZNAČAJ PLANIMETRIJSKIH I VOLUMETRIJSKIH PARAMETARA MULTIDETEKTORSKE KOMPJUTERIZOVANE TOMOGRAFIJE U DIJAGNOSTICI GREJVSOVE ORBITOPATIJE“)

AKADEMSKE POZICIJE

Klinički asistent, Katedra za radiologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2019. god.

Naučni saradnik, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2019. god.

RADNO ISKUSTVO

2001-2013. god., Odeljenje za urgentnu radiologiju Kliničkog centra Srbije

2013-2015. god., Komisija za definisanje elemenata za utvrđivanje visine troškova zdravstvenih usluga u oblasti CT i MR dijagnostike

Od 2013. god., Odeljenje za neinvazivnu (MDCT) neuroradiologiju Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

ČLANSTVO U DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

Udruženje radiologa Srbije

Udruženja neuroradiologa Srbije

Evropsko udruženja radiologa