Search
Close this search box.

ELEKTROTERAPIJA

elektroterapija poliklinika fizikus beograd
Primena električne energije u lečenju, naziva se elektroterapija.
Naglim razvojem tehnike dolazi razvoja novih elektroterapijskih modaliteta i procedura.
 
U odnosu na primenjenu vrstu struje elektroterapija deli se na:
  • Jednosmerne struje
  • Niskofrekventne
  • Srednjefrekventne
  • Visokofrekventne naizmenične struje
 
Za sve je zajedničko da imaju analgetsko i antizapaljensko dejstvo. Smanjuju otok i poboljšavaju lokalnu cirkulaciju čime dovode do ubrznoz oporavka i regeneracije oštećenih ćelija.
 
Moderni aparati za elektroterapiju raspolažu mogućnostima više desetina elektroterapijskih procedura. Među najpoznatiim i najčešće primenjivanim su:
  • Interferentne struje (IFS)
  • Transkutana električna nervna stimulacija (TENS)
  • Elektroforeza lekova (EF)
  • Dijadiamičke struje(DDM)
  • Horizontalna terapija (H struje)