Search
Close this search box.
PoliklinikaFizikus_mr sc dr med. Miloš Obrenović

mr sc dr med. Miloš Obrenović

Osnivač i direktor poliklinike i Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i Specijalista interne medicine

UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

 • Degenerativni reumatizam i biologija hrskavice
 • Oboljenja kičmenog stuba i međupršljenskog diska
 • Konzervativna ortopedija
 • Sporske povrede
 • Fizikalna terapija

USLUGE

 • Periodični zdravstveni pregledi sportista i sportskih stručnjaka za overu takmičarske legitimacije
 • Ergometrijskao testiranje (test opterećenja)
 • 24h holeter EKG
 • 24h holter pritiska
 • Ergospirometrijsko testiranje kardiopulmonalnog kapaciteta
 • Dijagnostički ultrazvuk mekih tkiva i zglobova
 • Dijagnostika i terapija degenerativnog reumatizma
 • Dijagnostika i terapija obljenja kičmenog stuba
 • Dijagnostika i terapija oboljenja zglobova
 • Dijagnostika i terapija vanzglobnog reumatizma
 • Dijagnostika i terapija sportskih povreda
 • Dijagnostika i terapija u ortopediji
 • Fizikalna terapija u reumatologiji ortopediji i sportskoj medicini
 • Punkcija zglobova
 • Intrartikularna infiltracija lekova pod kontrolom ultrazvuka
 • Periartikularna infiltracija lekova pod kontrolom ultrazvuka

> Obrazovanje

MEDICINSKI FAKULTET Univerziteta u Beogradu

: DODIPLOMSKE STUDIJE – dr med. (prosek 9,61) 1990. god 

: POSTDIPLOMSKE STUDIJE – mr. sci. med. (prosek 9,83) 1999. god

: SPECIJALISTIČKE STUDIJE – spec. fizikalne medicine (odlična ocena) 1995. god

– spec. interne medicine (odlična ocena) 2005. god

– subspecijalizacija reumatologije 2013/2014.god

> Poslediplomsko usavršavanje, stipendije I PROJEKTI

: Stipendista fonda za naučno istraživanje Srpske Akademije Nauka I Umetnosti 1985-1987  

: Stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog I umetničkog podmlatka 1987-1990

: Magistarske studije 1991-1993

: Kurs sportske medicine pod okriljem M.O.K., Beograd 1999 -2001

: Međunarodna ECPD Postdiplomska škola sportske medicine, Beograd 2000

: European Resuscitation Concil Cours–Resuscitacioni Savez Srbije I Fudbalski Savez Srbije 2011.-Tema:preporuceni postupci zbrinjavanja,osnovne mere zivotne potpore I primena automatskih spoljasnjih defibrilatora

:Muskuloskeletni ultrazvuk u reumatologiji –osnovni I srednju kurs -2009. i 2010.god. -EULAR

> RUKOVODEĆE POZICIJE

: Načelnik odeljenja za pulmološku rehabilitaciju- Institut za plućne bolesti I tuberkulozu Klinickog Centra Srbije 1995 – 1997

: Predsednik Izvršnog odbora Udruženja banjskih i klimatskih mesta Srbije 2001- 2005

: Generalni direktor Instituta za rehabilitaciju Beograd 2001 -2002

: Predsednik upravnog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju – Soko Banja 2001 – 2003

: Direktor Zavoda za medicinu sporta – Sportska Akademija, Beograd 2003 – 2004

: Clan upravnog odbora Sportske Akademije-Beograd 2003-2005

: Osnivač I direktor specijalističke poliklinike “FIZIKUS”, Beograd

 1.  

: Predsednik medicinske komisije Fudbalskog Saveza Beograda

2008.-2011.

: Clan medicinske komisije Fudbalskog Saveza Beograda

2011.-2017.

> AKADEMSKE POZICIJE

: Asistent , Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Medicinski fakultet

Univerziteta Beograd 1994-2004

: Profesor Biomedicinskih osnova sporta, Sportska Akademija, Beograd 2002-2005

: Predavač u ECPD Postdiplomskoj školi sportske medicine, Beograd 2004

: Predavač na Visokoj školi strukovnih studija–Akademija fudbala, Beograd 2008 -2014

CLANSTVO U DOMACIM I MEDJUNARODNIM ORGANIZACIJAMA 

:Udruzenje za medicinu sporta Srbije

:Udruzenje reumatologa Srbije (UreS-Rheumatology association of Serbia)

:Sekcija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog Lekarskog Drustva

SPORTSKA KOOPERACIJA  

:Biciklisticka reprezentacija Jugoslavije 1997.

:Doktor biciklisticke reprezantacije Srbije  

:Biciklisticki klub “Partizan” 2006.-2017.

:Dzudo klub “Crvena zvezda” 2007.-2017.

:Odbojkaski klub “Radnicki” 2005.

:Klub dizaca tegova “Crvena zvezda” 2007.-2008.

:Savez za dizanje tegova Beograda I Srbije 2007.-2017.

:FK”Crvena zvezda”-Omladinska skola 2004.-2006.

:FK”Rad” Beograd-Super liga Srbije 2008.-2010. Tim doctor

:FK”Brodarac” (kadetska I omladisnka liga Srbije) 2010.-2017.

:Fudbalska reprezentacija SrbijeU17-U20 2009-2012. – Tim doctor

:FK”Donji Srem” Super liga Srbije 2013.

Od osnivanja specijalisticke poliklinike”Fizikus” 2005.godine,pa do danas,u oblasti medicine sporta,ostvareno je preko 100000 sportskih pregleda I uspostavljena saradnja sa vise nacionalnih saveza I vise stotina sportskih klubova u oblasti medicine sporta,dijagnostici,prevenciji I lecenju sportskih povreda,funkcionalno motorickih testiranja,proceni I razvoju talenata u sportu. Uz Republicki zavod za sport I medicinu sporta Republike Srbije, poliklinika “Fizikus” je izrasla u najvecu privatnu ustanovu u oblasti medicine sporta u Srbiji.

>SPISAK OBJAVLJENIH RADOVA I PUBLIKACIJA

 1. Udžbenici

Hitna stanja u fizikalnoj medicini , Osnovi urgentne medicine,Mihailo M. Mitrović i saradnici, Beograd 1995.g. str. 328-331. Koautor poglavlja

Rehabilitacija obolelih od hronične opstruktivne bolesti pluća, hronične respiratorne insuficijencije,emfizema i astme, Plućne bolesti, glavni urednik Srboljub Sekulić,

Beograd 2001. g. Autor poglavlja

Osnovi topografske i funkcionalne anatomije čoveka ; Duško Spasovski, Miloš Obrenović, Udžbenik za studente Sportske akademije, 2003. g. Beograd

Osnovi anatomije i fiziologije sporta; Nađat Karzoun, Miloš Obrenović

Visoka škola strukovnih studija, Akademija fudbala, Beograd 2013.g.

 1. Radovi objavljeni i prezentirani u domaćim, inostranim časopisima i kongresima

Postupci rane rehabilitacije u prevenciji respiratornih komplikacija u jedinicama intenzivne nege,

Fizikalna terapija, Godina 3., Broj 6, januar 1997.g. str. 9-12.

Značaj fizikalne medicine i rehabilitacije u lečenju i prevenciji infekcije kod hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP),

Acta medica semendrica, Godina VII, Broj 14-15, novembar 1999.g. str 115-118.

Efekti postupaka respiratorne rehabilitacije na plućne funkcije bolesnika sa hroničnim opstruktivnim bronhitisom (HOBP)

Jugoslovenski kongres lekara fizikalne medicine i rehabilitacije sa me|unarodnim učešćem, Zlatibor, 13-17. 10. 1997. Zbornik radova, str. 389-391.

Interfernt currents in treatment of injurijes in sportsment.

9th congres of sports medicine of the Balcan, Sava center, Belgrade,15-18. 06. 1995, The book of abstracts str. 3.

Our expirience in acute bursitis treatment with the use of urbazon electrophoresis in sportsmen,

9th congres of sports medicine of the Balcan, Sava center, Belgrade,15-18. 06. 1995. The book of the abstract str. 62.

Aplication of biostimulative laser in treatment of locomotor system injuries

9th congres of sports medicine of the Balcan, Sava center, Belgrade, 15-18. 06.1995. The book of abstract str. 63.

Training effect on exercize capacity and dispnea in patient with chronic obstructive pulmonary disease, 13th World congres of the International federation of Physical medicine and rehabilitation, Washington DC, novembar 1114, 1999. Archive of physical medicine and rehabilitation, volume 80, NO 9, september 1999. str 1137.

Diagnostic values of SEP in traumatic lesion of plexus brachialis,

Makedonski medicinski pregled, Zbornik na trudovi od prviot kongres na nevrolizite na Republika Makedonija, Ohrid, 24-28 maj, 1995, str. 69.

Fizikalna terapija u prevenciji postoperativnih i postraumatskih stanja

Trinaesti kongres lekara srbije sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja,26-30. maj,1996, Zbornik sažetaka, str 267.

Fizička aktivnost i stres

Osmi kongres preventivne medicine Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Beograd, Sava centar 20-22. april, 1995. Zbornik radova, str 323-324.

Efikasna upotreba aparata za inhalacionu terapiju,

Jugoslovenski pulmološki dani, Bečići, 25-27. april 1996. Zbornik rezimea str. 72.

Tok rehabilitacije kod bolesnika sa infarktom miokarda dijafragmalne lokalizacije i desne komore,

XII kongres kardiologa Jugoslavije, Herceg Novi, 14-18 juni, 1998. Zbornik sažetaka Kardiologija, Volumen 19,Suplement 1,str.12.

Učestalost faktora rizika za razvoj akutnog infarkta miokarda u zavisnosti od profesije, kod pacijenata mlađih od 50 godina,

XII kongres kardiologa Jugoslavije, Herceg Novi, 14-18 juni, 1998, Zbornik sažetaka-Kardiologija, Volumen 19, Suplement 1, str. 53.

Sergej M Ostojic and Milos Obrenovic, Sublingual nucleotides and immune response to exercise;

Journal of the International Society of Sports Nutrition 2012.g

SKILSS:

-Dijagnosticki ultrazvuk muskuloskeletnog sistema i zglobova

-Periartikularna I intraartikularna punkcija I infiltracija

-Ergometrijsko I ergospirometrijsko testiranje kardiovaskularnog sistema

-Kontinuirani holter,monitoring EKG-a I krvnog pritiska

-Spirometrijsko testiranje plucne funkcije